Johanna Torkkel toimii RKTL:n (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) viestintäpäällikkönä. Hän jakaa työaikansa puoliksi MTT:n ja RKTL:n kesken.

Järjestely on saanut kipinänsä Luonnonvarat-viestintäyhteistyöstä, jota maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan organisaatiot ovat pitkään tehneet. Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja asiantuntemusta luonnonvara-alan viestinnässä ja markkinoinnissa.

Valtionhallinnossa suositellaan sektorintutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämistä. Yhteistyö markkinointi- ja viestintäpalveluiden alalla on ensimmäinen laajempi aloite MTT:n ja RKTL:n välillä.