Torniaisen vastuualueena on EB:n yritysviestintä sisältäen sijoittajaviestinnän ja lehdistösuhteet sekä sisäisen viestinnän. Lisäksi hän osallistuu EB:n brändi- ja markkinointiviestintään.

Torniainen siirtyy EB:lle Stonesoft Oyj:stä, jossa hän työskenteli markkinointi- ja viestintäjohtajana. Hän toimi myös Stonesoft Oyj:n johtoryhmän jäsenenä.