YLEn Arkisto- ja tietopalveluiden päälliköksi on nimitetty 1.1.2007 alkaen FM Katri Vänttinen, 42. YLE Arkisto- ja tietopalvelut on uusi monimediainen palvelukeskus, joka muodostetaan Radion äänitearkistosta, Kirjasto-tietopalvelusta, TV-arkistosta, osasta Nuotistoa sekä hallinnollisista arkistoista.

Vänttinen siirtyy YLEen Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortion kehittämispäällikön tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut mm projektipäällikkönä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEssa ja johtavana informaatikkona Helsingin ammattikorkeakoulussa STADIAssa. Vänttinen työskenteli ohjelmainformaatikkona YLEssä vuosina 1989 – 1990 ja 1991- 1993.