Päätöksen tekivät Kalevi Kivistö (pj), Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jaana Hallamaa, Jari Lindholm, Tarja Liuha, Jaakko Lähteenmaa, Eija Niinikoski, Ville Pohjonen ja Matti Rönkä.

Vaateketju H&M:n kustantamalle toimittajamatkalle New Yorkiin vuoden 2005 huhtikuussa osallistui ruotsalaisten lisäksi myös suomalaisia toimittajia, minkä vuoksi aiheesta keskusteltiin suomalaisessakin mediassa. Julkisen sanan neuvosto haluaa jatkaa asiasta noussutta keskustelua ja korostaa tällä lausumallaan journalistisen riippumattomuuden tärkeyttä.

JSN:n lausumassa todetaan, että journalisti on vastuussa ensisijaisesti lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille. He luottavat siihen, että tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään toimituksissa journalistisin perustein eikä tätä päätösvaltaa anneta muualle. Säilyttääkseen yleisön luottamuksen median on työprosesseissaan oltava mahdollisimman riippumaton ympäristöstään. Periaate koskee niin yksittäistä journalistia, erilaisia toimittajaryhmiä kuin koko toimitustakin.

“Kustantaminen vaatii rahaa, jota yritykset saavat tilaus-, ilmoitus- ja mainostuloista. Menestyvä yritys on hyvä perusta myös sananvapauden käyttämiselle. Rahalla ei kuitenkaan saa ratkaista toimituksellista sisältöä. Toimituksen ulkopuolinen aloitteentekijä voi pahimmassa tapauksessa aiheen lisäksi valita näkökulman, toteutustavan ja tekijänkin. Journalistisen päätösvallan luovuttamista toimituksen ulkopuolisille ei voi perustella.”

“Median riippumattomuuden erityiskysymyksenä Julkisen sanan neuvosto nostaa esille niin sanotut ilmaiset matkat, joille osallistumista toimitusten on punnittava erityisen tarkasti. Neuvosto suosittelee, että osallistuessaan matkoille toimitus maksaa kulut itse. Näin matka vertautuu toimituksen budjetissa muihin, journalistisesti harkittuihin matkoihin. Myös lahjojen ja kestityksen vastaanottamista täytyy huolellisesti harkita.”

“Journalistin ohjeiden yleisten periaatteiden lisäksi Julkisen sanan neuvosto korostaa toimitusten omien ohjeiden merkitystä puolustettaessa journalistista riippumattomuutta. Ohjeiden tekeminen tai jo olemassa olevien ohjeiden uudistaminen tuo esiin ne arkipäivän ongelmat, joihin journalistista työtä tehtäessä joudutaan. Ohjeilla voi linjata niin yksittäisen journalistin kuin koko toimituksenkin toimintaa”, JSN toteaa.