Suurin osa yrityksiä koskevasta lainsäädännöstä on peräisin EU:sta. Yksi EK:n ja Euroopan muiden keskusjärjestöjen edunvalvontatehtävistä on EU:n sääntelyyn vaikuttaminen siten, että tulokset olisivat yritysten kannalta tarkoituksenmukaisia, EK kertoo sivustollaan.

Verkkojulkaisu koostuu kuudesta eri osiosta. Tärkeä seitsikko –osiossa tarkastellaan Ison- Britannian puheenjohtajakauden aikaisia ajankohtaisia edunvalvontakohteita. Sivut päivitetään puolenvuoden välein puheenjohtajakauden vaihtuessa.

EK:n seuraamat hankkeet –osiossa listataan kulloinkin meneillään
olevat elinkeinoelämän kannalta merkittävät hankkeet. Niiden keskeinen sisältö ja kulloinenkin käsittelyvaihe käydään lävitse. Hankkeet on jaettu 15 eri ryhmään.

Puheenjohtajakauden kalenterista näkee kauden tärkeimmät kokoukset. EU:n sääntelykeinot ja tietokannat –osiossa käydään läpi järjestön menettelytapoja ja terminologiaa. Samasta paikasta aukeaa tie EU:n tietopankkeihin.

Lyhenteitä ja käsitteitä –osassa on listattu ja selitetty EU-teksteissä käytettyjä lyhenteitä ja käsitteitä. Listaa täydennetään tarpeen mukaan.

Uuden julkaisun takana on kymmeniä EK:n eri alojen
asiantuntijoita sekä järjestön Brysselin toimisto.

Sivun osoite: http://www.ek.fi/eu-edunvalvontakohteet/index.php