Kaupallinen radio täyttää tänään 20 vuotta. Ensimmäinen
kaupallinen radio, Radio Lakeus, aloitti toimintansa Nivalassa 27.4.1985. Viime vuonna kaksi kolmannesta alle
55-vuotiaiden radionkuuntelusta kohdistui kaupallisille kanaville, ja YLE on vajonnut kolmanneksen tasoon.

Kahden vuosikymmenen aikana radiomarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaupallisen radiotarjonnan lisääntymisen myötä yleisön kuuntelutottumukset ovat muuttuneet.
Suomalaiset kuuntelivat radiota viime vuonna keskimäärin kolme tuntia ja 22 minuuttia päivässä, vuonna 1985 vastaava luku oli yksi tunti ja 59 minuuttia.

”Kaupallinen radio pakotti markkinoille tultuaan myös Yleisradion
uudistumaan”, Suomen Radioiden Liiton hallituksen puheenjohtaja Leena Ryynänen toteaa. ”Yleisö oli jo vieraantumassa radiosta 20 vuotta sitten, mutta nyt tilanne on toinen: esimerkiksi nuoret viettävät radion parissa enemmän aikaa kuin television, lehtien tai internetin äärellä. Voidaan sanoa, että kaupalliset toimijat pelastivat radion.”

Radio on seuratuin media ja myös kodin ulkopuolella tavoittavin
joukkoviestin. ”Radio menestyy myös tulevaisuudessa. Kaikista välineistä juuri radio mukautuu joustavimmin tulevaisuuden haasteisiin: radio on henkilökohtainen, mobiili ja pian myös digitaalinen media”, Ryynänensanoo.

Suomen Radioiden Liiton jäseninä on yksi valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, yhdeksän osavaltakunnallista erikoisradiota ja 74 paikallista radioasemaa. Kaupallisten radioiden liikevaihto oli yhteensä noin 48 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Kaupalliset radiotoimiluvat jaetaan uudelleen vuoden 2006 alkupuolella, ja uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2007 alusta. Suomen Radioiden Liitto SRL ry on esittänyt seuraavan toimilupakauden pituudeksi kymmentä vuotta. Liitto perustelee esitystään toiminnan jatkuvuuden turvaamisella ja radion
digitalisoitumisen siirtymisellä Suomessa pitkälle 2010-luvulle.