Valtioneuvosto ei aio peruuttaa Alma Median televisio- ja radiokanavien toimilupia, vaikka niiden omistus on siirtynyt Bonnier ja Proventus Industrier –yhtiöille. Valtioneuvosto päätti toimiluvista 14. huhtikuuta. Valtioneuvosto katsoo, että kaupalla ei ole kielteisiä vaikutuksia sananvapauteen tai ohjelmistotarjontaan.

Alma Media Broadcastingiin kuuluneet MTV Oy, Subtv Oy, Oy Suomen Uutisradio Ab ja Suomen Sävelradio Oy saavat pitää niille aiemmin myönnetyt televisio- ja radiotoimiluvat.

Myöskään C More Entertainment Finland Oy:n (entinen Canal+ Finland Oy) digitaalista televisiotoimilupaa ei peruta, vaikka yhtiön on ostanut Kanal 5 Holding AB, jonka emo-yhtiö on SBS Broadcsting S.A. Yhtiö jatkaa Canal+:n maksutelevisiotoimintaa Suomessa.

Valtioneuvoston myöntämiä toimilupia ei saa siirtää toiselle. Lain mukaan valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, jos omistussuhteet muuttuvat.

Valtioneuvosto muutti Vizor Oy:lle myönnettyä toimilupaa, joka on siirretty TV5 Finland Oy:lle. Toimiluvasta poistettiin teleostoslähetyksiä koskeva rajaus. Yhtiön ohjelmiston pitää kuitenkin koostua pääosin nuorille suunnatuista ohjelmista. TV5 Finland Oy lähettää nuorille suunnattua musiikkivideo-ohjelmaa digitaalisella Voice TV –kanavalla.

Ei alueellisia digitv-lupia

Valtioneuvosto ei myöntänyt yhtään toimilupaa alueelliseen digitaaliseen televisiotoimintaan. Toimiluvat olivat valtioneuvoston käsittelyssä 14. huhtikuuta. Osa hakijoista ei olisi tarjonnut alueellista ohjelmaa ja muilla ei katsottu olevan edellytyksiä toimiluvan mukaiseen toimintaan.

Toimiluvat pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Satakuntaa, Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle olivat haettavina viime syksynä.