Talentum Oyj ilmoitti 22.12.2004 kauppasopimuksesta, jonka mukaan Talentum Oyj ostaisi Edita Oyj:n koko osakekannan sen ainoana osakkeenomistajana olevalta Suomen valtiolta. Osapuolet ovat nyt kuitenkin päättäneet vetäytyä kaupasta.

Talentum Oyj on tehnyt Edita Oyj:tä koskevan due diligence -tarkastuksen ja sen yhteydessä on tullut esiin seikkoja, joilla on vaikutusta Edita Oyj:n arvoon ja jotka seikat eivät ole olleet Talentum Oyj:n tiedossa ennen Edita Oyj:n osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen allekirjoittamista. Talentum Oyj on käynyt edellä mainittujen asioiden johdosta neuvotteluja Suomen valtion kanssa. Neuvotteluissa ei ole päästy osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, minkä johdosta osapuolet ovat päättäneet vetäytyä kaupasta.

Talentum katsoo, että neuvotteluissa ei päästy sellaiseen tulokseen, joka vastaisi Talentumin tulos- ja kannattavuustavoitteita ja olisi nykyisten osakkeenomistajien edun mukaista.