Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Valtio sponssaa puoluelehtiä miljoonilla

Uutiset, | torstaina 07.06.2007 - Toimitus

Valtioneuvosto on myöntänyt 17 sanomalehdelle avustusta kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseen sekä sanomalehtien kehittämishankkeiden tukemiseen. Vuonna 2008 lehdistötukea jaetaan 4 236 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Tukea myönnettiin runsaat 6 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päätti ns. valikoivan lehdistötuen jakamisesta 7. kesäkuuta.

Tuet myönnettiin lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti. Avustusten suuruuteen ovat vaikuttaneet hakijan viime vuonna saaman vastaavan avustuksen määrä ja hakijan taloudellisen aseman muutokset.

Sanomalehdistötuki 2007

Sanomalehti euroa

Borgåbladet 95 000
Hufvudstadsbladet 200 200
Kansan Uutiset 785 000
Karjalan Maa 283 000
KD – Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 44 100
Lalli 281 000
Nykypäivä 876 500
Nya Åland 30 000
Suomenmaa 946 000
Uusi Aika 337 000
Uutispäivä Demari 1 679 000
Vihreä Lanka 67 200
Viikko Pohjois-Karjala 65 000
Västra Nyland 60 000
Åbo Underrättelser 180 000
Österbottningen 90 000
Östra Nyland 45 000

Yhteensä 6 064 000

Lehdistötuki muuttuu

Hallitusneuvotteluissa päätettiin, että vuoden 2008 alusta lehdistötukea uudistetaan. Tukea jaetaan pääasiassa puoluelehdille. Valikoivaan lehdistötukeen varataan 500 000 euroa. Uudeksi kriteeriksi tulee valtakunnallinen vähemmistökieli. Valikoiva lehdistötuki sisältää ruotsinkielisen uutistoiminnan tuen.


Toimitus

Kommentointi

Esko Järvenpää

04.10.2007

Lehdistö- ja puoletuki on syrjivää.
Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan 7.6.07 uudistamaan eduskuntavaalien vaalijärjestelmää. Uusista puolueista toimikuntaan ei nimetty edustajia, vaikka nykyiset ongelmat vaikuttavat juuri näiden uusien puolueiden kannatuksen realisointiin.

Kansalaisvaikuttaminen kehittyy huonosti kun vanhat vallassa olevat puolueet ovat lailla rajanneet demokratian kehityksen Suomessa. Vaalijärjestelmässä on demokratian jarruja, esim. pienet aatesuunnat voisivat saada valtakunnan tasolla kansanedustajan, mutta äänet eivät riitä vaalipiireissä. Esim. Suomen Senioripuolueen äänimäärä kokomaassa oli 0,6% ja se edellyttäisi yksinkertaisella matematiikalla yhteen kansanedustajaan. Kaikissa vaalipiireissä ei ole äänestäjälle sopivaa ehdokasta, eikä edes puoluetta jota haluaisi äänestää, demokratian mukaista olisi sallia eduskuntavaaleissa vaalipiiriksi koko maa.

Toinen kansanvaltaa kaventava laki on rajaava puoluetukilaki, jonka perusteella puoluetukea eli mainosrahaa saa vain ns. eduskuntapuolueet. Tämä laki rajaa uudet kansanvaltaa edistävät puolueet pois vaalikentiltä. Samanlaista syrjintää harjoitti media. YLE jakoi ehdokkaat, joiden tulisi olla yhdenvertaisia ennen vaaleja, ohjelma-aikaa saaviin ja niihin joille sitä rajoitetaan. Poliittista tukea saavat sanomalehdet eivät sallineet uusien ehdokkaiden kirjoituksia, vapaa lehdistö niitä kuitenkin salli, joten syynä ei ollut kirjoitusten taso vaan harkittu syrjintä.

Kolmas demokratian vastainen käytäntö on ehdokkaiden ulkopuolinen rahoitus, jonka ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä ei ole sanktioita. Se mahdollistaa vaikka rikollisen rahan ehdokkaalle ja kun tiedetään mainonnan teho, voi ehdokkaan saada eduskuntaan mikä vain rahakas toimija. Perustuslain yhdenvertaisuus ei toteudu kun uusi puolue rahattomana mainostaa vain kadulla ja vanhat puolueet elinkeinoelämän tuella kaikissa medioissa sata kertaa näkyvämmin.

Uutta vaalilakia suunnittelevan työryhmän tulisi vastata näihin kolmeen kysymykseen avoimesti jo senkin vuoksi, että kansainvälinen korruption vastainen tarkastuselin GREGO saattaa puuttua hämärään vaalirahoitukseen joka mahdollistaa korruption. Maatarkastus oli kesäkuussa ja raportti saadaan joulukuussa. Oikeusministeriö vältti puuttumasta ylläkuvattuihin demokratian kehitysasioihin, mutta näin on tehty myös kehitysmaissa ja GREGO on siitä huolimatta löytänyt puutteet järjestelmästä.

Esko Järvenpää Suomen Senioripuolue r. p. varapuheenjohtaja

Et ole kirjautunut

Mikali haluat jättää kommentin, sinun tulee kirjautua sisään

EIkö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy tästä


Nimi

Otsikko:

Kommentti: