Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Toimittajat haluavat tietoa yrityksistä verkon kautta

Uutiset, Tiedotus, | keskiviikkona 17.06.2009 - Toimitus

Mediabarometrin tulokset osoittavat, että toimittajat haluavat tietoa yrityksistä ja yhteisöistä erityisesti verkkosivujen, sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta. Myös epävirallisia kontakteja ja taustatilaisuuksia pidetään yhä erittäin tärkeinä.

”Taustatilaisuuksien merkitystä mediaviestinnän kokonaisuudessa ei siis ole syytä edelleenkään unohtaa, vaikka esimerkiksi yhteisöiltä toivotaankin aikaisempaa enemmän sähköistä viestintää”, Infor Consulting Oy:n toimitusjohtaja Paula Pauniaho sanoo.

Yritysten tulevaisuuden suunnitelmat kiinnostavat toimittajia nyt aikaisempaa enemmän. Sen sijaan toimittajien kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta kohtaan jatkaa laskuaan. Yhteisöiltä, kuten viranomaisilta, liikelaitoksilta ja korkeakouluilta, toimittajat haluavat kuulla tulevaisuuden suunnitelmien lisäksi erityisesti niiden tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Tulokset käyvät ilmi viestintätoimisto Infor Consulting Oy:n toteuttamasta Mediabarometri 2009 -tutkimuksesta, jossa suomalaistoimittajat arvioivat suomalaisyritysten ja -yhteisöjen mediaviestintää.

Yritysten tulevaisuus kiinnostaa

”Yleinen epävakaa taloustilanne saattaa selittää toimittajien kasvanutta kiinnostusta yritysten tulevaisuuden suunnitelmia kohtaan. Myös yritysten toimintaympäristön muutoksista ollaan erittäin kiinnostuneita”, Paula Pauniaho kertoo.

Kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta kohtaan on laskenut Mediabarometri-tutkimuksissa jo parin vuoden ajan. Kiinnostuksen laskun jatkuminen on Pauniahon mielestä hieman yllättävää huomioon ottaen yritysten viime kuukausien irtisanomis- ja lomautusuutiset. Hän arvelee, että osaltaan laskua selittää yhteiskuntavastuuseen sisältyvän ympäristövastuun muuttuminen yhä arkipäiväisemmäksi asiaksi yritysten viestinnässä.

”Ympäristöteot ja niistä viestiminen on yhä harvemmin erottautumistekijä vaan erityisesti suuryrityksille ennemminkin välttämättömyys. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että yritys pääsee yhteiskuntavastuukysymyksissä otsikoihin helposti vain silloin, kun asiat eivät ole kunnossa”, Pauniaho kommentoi.

Eniten kehitettävää sekä yrityksillä että yhteisöillä on viestinnän ennakoivuudessa ja vuorovaikutteisuudessa. Informaatiolähteenä yhteisöillä on etulyöntiasema yrityksiin nähden, sillä toimittajat pitävät yhteisöjä luotettavampina tiedonlähteinä kuin yrityksiä.

Yhteisöt nähdään myös yrityksiä vastuullisempina toimijoina ja keskimäärin mielenkiintoisempina juttujen teon kannalta. Yritysten vahvuus yhteisöihin nähden maineen hallinnan kannalta on, että ne koetaan julkisyhteisöjä useammin edelläkävijöiksi.

Vuosittaisessa Mediabarometri-tutkimuksessa oli mukana 35 suomalaista yritystä ja yhteisöä, joiden viestintää arvioi kaikkiaan 377 suomalaistoimittajaa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa 2009.


Toimitus

Kommentointi

Et ole kirjautunut

Mikali haluat jättää kommentin, sinun tulee kirjautua sisään

EIkö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy tästä


Nimi

Otsikko:

Kommentti: