Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Radio Helsinki yhteistyöhön Tidalin kanssa

Uutiset, | keskiviikkona 01.04.2015 - Toimitus

Ra­dio Hel­sin­gin pää­omis­ta­ja Hous­ton Inc on tehnyt yhteistyösopimuksen maail­man suu­rim­pien mu­siik­ki­täh­tien omis­ta­man suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Ti­da­lin kans­sa. Ra­dio Hel­sin­gis­sä soi­vat kap­pa­leet tu­le­vat kuu­lu­vik­si suo­raan Ti­da­lin pal­ve­lus­sa.

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun omis­ta­jia ovat mm. Hip­hop-mil­jo­nää­ri Jay Z, Ka­nye West, Jack Whi­te, Coldp­lay, Ri­han­na, Daft Punk, Ali­cia Keys, Cal­vin Har­ris, Ma­don­na, Us­her, Ar­ca­de Fi­re ja Deadmau5. Ra­dio Hel­sin­gis­tä tu­lee osa Ti­da­lin eko­sys­tee­mia vie­lä ke­vään 2015 ai­ka­na.

Yh­teis­työ tu­lee mah­dol­lis­ta­maan myös Daft Punk -yh­tyeen kon­ser­tin Hel­sin­gis­sä. Kon­sert­ti on tar­koi­tus jär­jes­tää Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­mal­le hei­nä­kuus­sa 2015, Rau­ta­tie­ase­man ja len­to­ken­tän ju­na­yh­tey­den avau­dut­tua.

Yh­teis­työn myö­tä myös Ra­dio Hel­sin­gin ää­nen­laa­tu pa­ra­nee. Ti­da­lis­sa mu­siik­ki tu­lee FLAC-tie­dos­toil­ta, joi­hin cd:n ää­ni on tal­len­net­tu sel­lai­se­naan il­man tal­len­nus­ti­laa sääs­tä­vää ja sa­mal­la ää­nen­laa­tua hei­ken­tä­vää pak­kaus­ta.

Suu­ret tie­dos­tot vaa­ti­vat myös suu­rem­man siir­to­no­peu­den, ja Ti­da­lis­sa se on 1 411 ki­lo­bit­tiä se­kun­nis­sa.


Toimitus

Kommentointi

Et ole kirjautunut

Mikali haluat jättää kommentin, sinun tulee kirjautua sisään

EIkö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy tästä


Nimi

Otsikko:

Kommentti: