Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Kenelle EU antoikaan Yleisradion valvontatyön?

Media, | lauantaina 04.07.2009 - Paavo Vasala

Euroopan komission viime viikolla päättämä tiedonanto yleisradiotoiminnasta synnyttää mielenkiintoisen kiistan. Kuka tai mikä saakaan lopulta valvoa yhteiskunnan omistamaa viestintäyhtiötä? Suomessa kaupalliset yhtiöt katsovat, että EU haluaa ulkopuolisen riippumattoman kontrollin Yleisradiolle, kun taas poliitikot ovat sieltä mieltä, että he ovat sopivia valvojan tehtävään, tai heidän luotto-virkamiehensä. Mitä EU todella toteaa?

EU lausuu sanatarkasti seuraavaa:

”Täsmällisesti määritellyn julkisen palvelun tehtävän antaminen virallisesti julkiselle yleisradioyhtiölle ei yksin riitä. Julkista palvelua on myös käytännössä tarjottava valtion ja kyseisen yrityksen välillä virallisesti vahvistetulla tavalla. Tästä syystä on tarpeen, että sopiva viranomainen tai nimetty toimielin valvoo palvelun tarjoamista. Tällaisen valvovan viranomaisen tai toimielimen tarve on ilmeinen silloin, kun toiminnanharjoittajalle asetetaan laatuvaatimuksia. Periaatteista ja suuntaviivoista yhteisön audiovisuaalipolitiikassa digitaaliaikana annetun komission tiedonannon(17) mukaan komissio ei kuitenkaan arvioi laatuvaatimusten täyttämistä vaan sen on voitava luottaa siihen, että jäsenvaltiot vastaavat asianmukaisesta valvonnasta.”

”Jäsenvaltion toimivaltaan kuuluu sen järjestelyn valitseminen, jolla varmistetaan julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen tehokas valvonta. Tällainen toimielin on tehokas vain, jos se on riippumaton julkisen palvelun tehtävän saaneesta yrityksestä.”

Mitä EU tarkoittaa?

Ylläkuvattu EU:n teksti tarkoittaa, että Suomen eduskunta voi itsenäisesti päättää miten riippumaton valvonta järjestetään. Asia saa varsin poliittisen luonteen tämän takia. Syntyy tiukka kädenvääntö, kuka lopulta pääsee Yleä valvomaan.

Koska Yleisradio on eduskunnan alaisuudessa toimiva, valtion omistama osakeyhtiö, eivät valtion edustajat voi toimia puolueettomasti valvontaelimessä. Kansanedustaja tai ministeriön virkamies ei voi olla yhtäaikaa ulkopuolinen riippumaton valvoja ja samalla päättämässä omistajana yhtiön toiminnasta.

Yleisradion hallintoneuvosto on kaikkea muuta kuin riippumaton. Myös ministeriöiden virkamiehistä koostuva sihteeristö, mitä kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) ehdottaa, toimii vain omistajan eli valtion puolestapuhujana.

Riippumaton valvontaelin saa EU:n kannanoton perusteella valvoa ainoastaan toiminnan laatua julkisen palvelun kannalta eikä varsinaista toiminnan liiketoiminnallista ja käytännöllistä harjoittamista, kuten nettiviestintää. Näin ollen valvojien tulee olla alansa parhaita viestinnän asiantuntijoita, jotka ymmärtävät laajasti mitä tarkoittaa yleishyödyllinen mediaviestintä julkisena palveluna.

Ketä sitten valvontaelimeen tulisi nimetä? Selvää on, että kilpailevien mediayhtiöiden edustajia ei saa päästää Yleisradion kabinetteihin vakoilemaan ja sotkemaan suunnitelmia. Myöskään Viestinnän Keskusliitto ei voi kuulua tähän joukkoon, koska sen intressit ovat kaupalliset, eivät julkisen palvelun tehtäviä.

Sopivimpia valvojia ovat yliopiston media-alan professorit, viestinnän tutkijat, eräiden kansalaisjärjestöjen edustajat, talousalan etujärjestöjen edustajat, muun kuin media-alan yritystoiminnan edustajat tai muutoin hyvää ja koeteltua kansalaiskuntoa osoittavat valistuneet kansalaiset. Heistä koottu valvontaelin pystyy riippumattomasti tarkkailemaan Yleisradion julkisen palvelun laatua.

Täytyy muistaa, että Yleisradio on osakeyhtiö, jossa yhtiökokous ja hallitus päättävät käytännön toimista, joten valvontaelin ei voi näihin asioihin puuttua konkreettisesti osakeyhtiölain takia.


Paavo Vasala

Paavo Vasala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (tiedotusoppi) Tampereen Yliopistosta. Hän on työskennellyt toimittajana sanomalehti Kalevassa, kunnes perusti viestintätoimiston 1984. Hän on perustanut 1997 tiedotepalvelu Pressi.comin, jonka STT osti 2004. Hän on ollut perustajaosakas Liana Technologies Oy:ssä (ent. Koodiviidakko Oy), ja on myynyt osakkeensa Ilkka-Yhtymä Oyj:lle. Lisäksi hän on osakkaana muutamissa pienissä start-up -firmoissa.

Kommentointi

Et ole kirjautunut

Mikali haluat jättää kommentin, sinun tulee kirjautua sisään

EIkö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy tästä


Nimi

Otsikko:

Kommentti: