Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje
uutisen kuva

HS Digilehti uudistui samannäköiseksi kaikille päätelaitteille. Etusivun musta, negatiivipohja tekee sivusta raskaan ja huonosti luettavan.

HS uudisti digilehden - missä mainokset?

Uutiset, Media, | perjantaina 08.06.2012 - Paavo Vasala

Hel­sin­gin Sa­no­mien pai­ne­tun leh­den säh­köi­nen ver­sio eli HS Di­gi­leh­ti on uu­dis­tu­nut. Di­gi­leh­ti toi­mii nyt tie­to­ko­neel­la, uu­sil­la kos­ke­tus­näy­töl­li­sil­lä äly­pu­he­li­mil­la ja tab­le­teil­la. Mutta mitä ihmettä: missä ovat mainokset?

Uudistus noudattelee ajan henkeä eli sisältöä jaetaan kaikkiin mahdollisiin päätelaitteisiin. Liiketoimintalogiikkaa ei kuitenkaan ole mietitty loppuun saakka. Mainoksia digiversiossa ei ole ollenkaan. Se on perin kummallista liiketoimintaa pörssiyhtiössä. Mitä HS:ssä oikein ajatellaan, kun mainostajia ei haluta palvella eikä kuluttajiakaan mainosten lukijoina? Lehteä selatessa tuli tunne kuin olisi katsellut entisaikojen Pravdaa.

Di­gi­leh­den si­säl­tö aset­tuu tie­to­ko­neel­le ja mat­ka­pu­he­li­mel­le näy­tön koon mu­kaan. Teknisesti käytettävyyden kokemus on kohtuullinen. Visuaalisesti etusivu näyttää kuitenkin ahtaalta, ja varsinkin mustassa pohjassa olevat otsikot tuovat raskaan vaikutelman.

Lu­ki­joi­den toi­vees­ta Di­gi­leh­des­tä nä­kee suo­raan myös HS.fi:s­sä jul­kais­tut uu­sim­mat uu­ti­set ja uu­tis­ten päi­vi­tyk­set.

Di­gi­leh­den ti­laa­ja voi jat­kos­sa ja­kaa Hel­sin­gin Sa­no­mien jut­tu­ja so­siaa­li­sen me­dian kaut­ta ys­tä­vil­leen. Ja­ka­mi­nen on­nis­tuu suo­raan ar­tik­ke­lis­ta. Jae­tun ar­tik­ke­lin lu­ke­mi­seen ei tar­vi­ta eril­li­siä tun­nuk­sia tai Di­gi­leh­den lu­kuai­kaa. Jut­tu­jen ja­ka­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös säh­kö­pos­tit­se. Näin tuttavien ei tarvitse maksaa tilauksista erikseen. Onkohan tämäkin jotain uutta filantrooppista, ei-kaupallista journalismia, jonka liiketoimintaviisautta en ainakaan minä käsitä?

Di­gi­leh­den etu- ja osas­to­si­vu­ja voi se­la­ta kir­jau­tu­mat­to­ma­na käyt­tä­jä­nä, mut­ta ar­tik­ke­lien lu­ke­mi­nen vaa­tii lu­kuai­kaa. Lu­ku­oi­keu­den Di­gi­leh­teen voi os­taa suo­raan ver­kos­ta.

HS.fi:n käyt­tö on edel­leen kai­kil­le käyt­tä­jil­leen il­mais­ta. Tämä palvelu riittääkin monille, koska nettiversiossa on suurin piirtein samat uutiset ja ainakin kaikki tärkeimmät.

Di­gi­leh­ti jul­kais­taan ver­kos­sa jo­ka aa­mu kel­lo 5:een men­nes­sä, ja se si­säl­tää leh­den kaik­ki osas­tot.

Hel­sin­gin Sa­no­mia voi yhä lu­kea myös nä­köis­leh­te­nä.

 


Paavo Vasala

Paavo Vasala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (tiedotusoppi) Tampereen Yliopistosta. Hän on työskennellyt toimittajana sanomalehti Kalevassa, kunnes perusti viestintätoimiston 1984. Hän on perustanut 1997 tiedotepalvelu Pressi.comin, jonka STT osti 2004. Hän on ollut perustajaosakas Liana Technologies Oy:ssä (ent. Koodiviidakko Oy), ja on myynyt osakkeensa Ilkka-Yhtymä Oyj:lle. Lisäksi hän on osakkaana muutamissa pienissä start-up -firmoissa.

Kommentointi

Veikkaanpa...

Sepesusi

08.06.2012

...että enemmistö digilehden rahalla ostaneista ei todellakaan kaipaa mainoksia sivujen täytteeksi, vaan ainoastaan journalistisesti korkeatasoisia juttuja.

Et ole kirjautunut

Mikali haluat jättää kommentin, sinun tulee kirjautua sisään

EIkö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy tästä


Nimi

Otsikko:

Kommentti: