Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

François Laxalt: Suoramarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Internet, | keskiviikkona 18.05.2011 - Toimitus

Miten sosiaaliset verkostot voidaan integroida onnistuneesti perinteisten suoramarkkinointikanavien ja – strategioiden kanssa?

Kilpailun ja yhteistyön yhdistäminen  
 
Sosiaalinen media on vähitellen ruvennut vaikuttamaan yritysten ja kuluttajien väliseen vuorovaikutukseen. Tarjoamalla yksityisen tilan, jossa kuluttajat ovat voineet keskustella tuotteista ja palveluista, sosiaalinen media on ottanut osansa asiakkaiden välisestä keskustelusta. Esimerkiksi Facebookista on monissa tapauksissa tullut ensisijaisesti käytetty media nuorten välisiin keskusteluihin. Sosiaaliset verkostot ovat myös pystyneet muodostamaan omia, suuria tietokantoja, jotka yksilöivät paitsi perustietoa kuluttajista, myös laadullista, ilmoitettua tai pääteltyä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Yritysten ongelmana on, etteivät kaikki yksityiskohdat ole käytettävissä.
 
Seurauksena on, että yritysten ja kuluttajien välinen vuorovaikutus menettää tehoaan. Tämä vallanmenetys on nyt markkinointijohtajien huomion kohteena: Marketing Sherpan vuosittaisesta sähköpostimarkkinoinnin tutkimuksesta ilmenee, että ”Sosiaalisen median hallinta kuluttajien ajan ja huomion vangitsemiseksi” tuli toiseksi markkinointijohtajien suurimpien haasteiden listalla vuonna 2010. 71 % markkinointijohtajista oli vuosi sitten asiasta huolissaan. Vuotta aiemmin samainen kysymys mainittiin tutkimuksessa viimeisenä ja se sai kolme kertaa vähemmän pisteitä.    
 
Tänään yrityksillä on mahdollisuus lopettaa viestintäkilpailu sosiaalisten verkostojen kanssa ja siirtyä käyttämään sosiaalisia verkostoja asiakashankinnan lähteinä.
 
Tunnistamattoman fanin muuntaminen potentiaaliseksi asiakkaaksi
 
Sosiaalisessa mediassa kuluttajat osoittavat mieltymyksiään ja makuaan ”heikkojen” signaalien avulla. Signaaleja kutsutaan heikoiksi, koska kuluttajien näkökulmasta tarvitsee vain napsauttaa ”tykkää”- tai ”seuraa”-painikkeita tai katsoa pari videota. Signaalit ovat heikkoja myös koska yritysten markkinointitiimit ovat tähän asti luottaneet pelkästään fanien ja seuraajien määrän tai videoiden katselukertojen laskemiseen. Kun yritys ei tiedä keitä fanit tai seuraajat ovat, on mahdotonta luoda keskustelua heidän kanssaan.
 
Yritysten on nyt mahdollista sisällyttää perinteisten kanavien kautta tapahtuvan asiakashankinnan osaamisensa osaksi sosiaalisen median strategiaa muuntamalla miljoonat heikot ja nimettömät signaalit tunnistetuiksi potentiaalisiksi asiakkaiksi. Markkinointitiimit voivat toteuttaa tämän kahden erilaisen taktiikan avulla:
·         Yritys voi luottaa klassisesta suoramarkkinoinnista saatuun asiantuntemukseen toteuttaen sosiaalisessa mediassa pelejä, kilpailuja, tietokilpailuja, jne. Tätä tekniikkaa, joka kerää kuluttajien sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita vastineeksi osallistumisesta, käytetään yhä enemmän yritysten Facebook sivuilla.
·         Yritys voi myös käyttää sosiaalisen median valmiiksi sisältämiä teknisiä mahdollisuuksia. Facebook tarjoaa ohjelmointirajapinnan (API), jonka avulla yritys voi saada haltuunsa kuluttajan sähköpostiosoitteen kuluttajan luvalla. Twitter puolestaan mahdollistaa brändin seuraajan profiilitietojen saamisen.
 
Asiakashankinnan taktiikat ovat erityisen tärkeitä markkinointijohtajille, jotta he voivat luoda todellisen pitkän tähtäimen markkinointistrategian eikä ainoastaan tietyn ajanjakson kestävän ja sitten unohtuvan kampanjan. Markkinoijilla on nyt käsissään asiakashankinnan strategioiden suorituskykyä parantavat työkalut. Kun potentiaaliset asiakkaat on saatu tietokantaan, markkinoijat voivat käyttää sosiaalista mediaa kuluttajien profiilien kehittämiseen ja kiinnostuksenkohteiden määrittelemiseen. Tämä on tietenkin mahdollista vain kuluttajien suostumuksella ja eri verkostojen sääntöjä on noudatettava.   
 
Sosiaalisten verkostojen muuntaminen dialogimarkkinointikanaviksi
 
Kun yritykset ovat luoneet hyvät suhteet kuluttajiin, innovatiivisten markkinointiteknologioiden avulla markkinoijat voivat olla yhteydessä jokaiseen kuluttajaan sosiaalisissa verkostoissa tarkasti, automaattisesti ja henkilökohtaisesti.  
 
 
Nämä uudet mahdollisuudet lisätään yritysten nykyisiin toimintamalleihin, jotka pääasiassa käyttävät sosiaalista mediaa merkkiuskollisuuden lisäämiseen lähettämällä massaviestintää ja -viihdettä. Kyky aloittaa räätälöity asiakaskeskustelu uusien kanavien kautta on mahdollisuus nopeuttaa sosiaalisen median tuottavuutta. Yritysten täytyy osata nostaa lisämyyntiä sosiaalisen median avulla.
 
Miten luoda one-to-one markkinointia sosiaalisessa mediassa?
 
Sosiaalisessa mediassa one-to-one markkinointi on henkilökohtaisen viestin lähettämistä jokaiselle kuluttajalla (fanille, seuraajalle, jne.) Pelkkä massamarkkinointi ei enää toimi, kuten pelkän viestin kirjoittaminen yrityksen Facebook-seinälle. Yritysten on osattava todellista viestinnän räätälöintiä. Tämä on mahdollista vain jos yritys on tallentanut tietokantaansa potentiaaliset asiakkaat, jotka käyttävät näitä verkostoja, ja asiakkaat ovat hyväksyneet viestinnän vastaanottamisen. Sen lisäksi yritys tarvitsee markkinointialustan, jolla voidaan luoda, muokata, lähettää ja seurata jokaista markkinointiviestiä.
 
Lisäksi markkinointialustan on sopeuduttava luonnostaan sosiaalisten verkostojen interaktiivisuuteen: personoituja viestejä on ehdotettava sekä push-, että pull-moodissa, esimerkiksi henkilökohtaistamalla sosiaalisen verkoston sisältö reaaliaikaisesti.
 
Esimerkki digitaalisesta one-to-one push-markkinoinnista
 
Esimerkiksi Twitterin avulla brändi voi lähettää 100 % räätälöityjä viestejä käyttämällä ”direct message”-toimintoa. Toiminnon avulla on mahdollista ottaa yhteyttä jokaiseen yrityksen seuraajaan yksityisesti. Näin markkinoijat voivat tarjota kullekin seuraajalle oman ja henkilökohtaisen tarjouksen, esimerkiksi sähköpostikampanjaan koordinoituna.
 
Esimerkki digitaalisesta one-to-one pull-markkinoinnista
 
Yrityksen Facebook-sivun sisällön muokkaaminen on mahdollista reaaliajassa jokaista kävijää varten. Facebookissa jokainen yritys voi luoda ylimääräisiä ”välilehtiä”, jonka sisältöä se voi hallita. Tätä mahdollisuutta käytetään liian usein vain staattisia kuvia tai mainostoimistojen kehittämiä pelejä varten. Markkinontialustan avulla on mahdollista mennä paljon pidemmälle sisällön valvonnassa: markkinoijat voivat esimerkiksi muokata one-to-one sisältöä hyödyntämällä mahdollisuutta hallita kanavien välisen sisällön johdonmukaisuutta. Yritys voi esimerkiksi lisätä ”erityisvälilehden” ja antaa markkinointialustan hallita sen sisältöä. Kun Facebook-vierailija on myös VIP-asiakas tarjoukset ovat asianmukaisia ja ottavat huomioon asiakkaan kanta-asiakkuuspisteet ja hänen VIP-tilansa. Vastaavasti jos kävijä on potentiaalinen asiakas tarjouksen muokkaamiseen käytetään hänen Facebook-profiilinsa tietoja.
 
Sosiaalisten verkostojen on sulauduttava muihin viestintäkanaviin
 
Sosiaaliset verkostot eivät korvaa muita kanavia, vaan rikastuttavat eri viestintämuotojen kommunikaatiomahdollisuuksia suoraan brändin ja kuluttajien välillä. Kriittinen piste sosiaalisten verkostojen markkinointistrategiassa on varmistaa sisällön johdonmukaisuus eri kanavien välillä. Kuluttajat liittävät eri käyttötavan jokaiseen kanavaan ja haluavat, että yhtiö viestii yhdellä äänellä riippumatta vuorovaikutuskanavasta – myös ja erityisesti kun yritys käyttää kahta eri sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Twitteriä, jotka usein erotetaan turhaan toisistaan. Kuluttajat ovat erittäin herkkiä yrityksen lähettämien viestin johdonmukaisuudelle ja jokainen viestinnän aukko johtaa helposti ikäviin seuraamuksiin.

François Laxalt
Manager of Marketing Intelligence
Neolane

 


Toimitus

Kommentointi


Nimi:

Otsikko:

Kommentti: