Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Kategoriat - ePressi

ePressi

Kirkolliskokous alkaa Turussa 10.8. – istunnot videostriimataan

pe 07.08.2020

Kirkolliskokous kokoontuu ensi viikolla uudella kokoonpanollaan Turussa. Toukokuusta poikkeuksellisesti elokuulle siirretty kokous kestää alustavan suunnitelman mukaan maanantaista perjantaihin (10.–14.8.).

Edelleen jatkuvan koronatilanteen vuoksi istuntoviikolle Turun kristilliselle opistolle saapuvat vain kirkolliskokousedustajat, läsnäolo- ja puheoikeutetut sekä ne työntekijät, joiden työ edellyttää läsnäoloa paikan päällä. Toimittajat ja muu yleisö voivat seurata istuntosalin keskustelua ja kokouksen muita tapahtumia verkon välityksellä Kirkolliskokoussivuilta.

Uudet edustajat aloittavat talouspäätöksillä ja avioliittokeskustelulla

Avajaismessua Turun tuomiokirkosta voi seurata suorana videostriimin välityksellä maanantaina 10.8. klo 10.00 alkaen. Messussa saarnaa Lapuan piispa Simo Peura.

Arkkipiispa Tapio Luoma avaa istuntoviikon maanantaina klo 12.30. Kokousviikon aluksi uudet kirkolliskokousedustajat jättävät valtakirjansa. Kirkolliskokoukselle valitaan vaalissa varapuheenjohtajat, valitsijamiehet ja varavalitsijamiehet.

Asialistalla on piispainkokouksen vastaus vuoden 2018 kirkolliskokouksen pyyntöön edistää kunnioittavaa keskustelua ja selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. (Uutinen 6.8.

Kirkolliskokous käsittelee myös mm. kirkkohallituksen esitystä Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvion muutoksesta. Ehdotuksena on, että kirkon yhteisen toiminnan avustusosaan lisätään neljä miljoonaa euroa käytettäväksi seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymisessä.

Myös kirkkohallituksen täysistunto saa uudet jäsenet kaudelle 2020–2024. Kirkolliskokous äänestää kaksi pappisjäsentä ja yhdeksän maallikkojäsentä hiippakuntavaltuustojen asettamien ehdokkaiden joukosta.

Ministeri Saarikko vierailee kirkolliskokouksessa

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vierailee kirkolliskokouksessa keskiviikkona 12.8. Ministerin keskustelutilaisuus ja puheet pidetään istuntosalissa klo 14.30–15.15. Myös tätä tilaisuutta voi seurata suoraan verkon välityksellä.

Kokousviikon verkko-osoitteet:

Kirkolliskokousviikkoa voi seurata verkko-osoitteessa https://evl.fi/kirkolliskokous.

Kirkolliskokouksen asiakirjat (työsuunnitelma ja vireillä olevat asiat) ja muu informaatio löytyvät niin ikään https://evl.fi/kirkolliskokous.

Kirkolliskokousedustajien esittelyt löytyvät ehdokasgalleriasta.

Kuvia kirkolliskokouksesta ja ministerin vierailusta tallennetaan viikon aikana Kirkon kuvapankkiin.

Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.

Kirkon viestintä välittää tarvittaessa haastattelupyyntöjä edustajille. 

Kirkolliskokouksen viestintä:

Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, p. 040 688 1421
Tuulikki Terhemaa, viestintäasiantuntija, p. 050 372 1239
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Kyrkomötet inleds i Åbo på måndag – sessionerna videoströmmas

pe 07.08.2020

Kyrkomötet samlas i ny sammansättning nästa vecka i Åbo. Mötet som undantagsvis flyttades från maj till augusti pågår enligt de preliminära planerna måndag-fredag (10-14.8.2020).

På grund av det fortsatta coronaläget deltar på Turun kristillinen opisto i Åbo bara kyrkomötesombud, representanter med yttrande- och närvarorätt och de anställda vars uppgifter kräver närvaro på mötesplatsen. Journalister och allmänhet kan följa med diskussionen i plenum via nätet.

På agendan bland annat ekonomifrågor och äktenskapsdiskussion

Det går att följa öppningsmässan i Åbo domkyrka i direktsändning via nätet måndag 10 augusti med början klockan 10. Biskopen i Lappo stift Simo Peura predikar.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar mötesveckan måndag klockan 12.30. I början av veckan lämnar de nya kyrkomötesombuden in sina fullmakter. Mötet väljer två viceordföranden, elektorer och ersättande elektorer.

På veckans agenda finns bland annat biskopsmötets svar till kyrkomötet på en begäran 2018 om att biskopsmötet främjar en respektfull diskussion och utreder alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen.

Kyrkomötet behandlar också kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Kyrkans centralfonds budget för 2020. Enligt förslagen ökar man budgetmomentet för understöd till kyrkans gemensamma verksamhet med fyra miljoner för att ekonomiskt stöda församlingar och kyrkliga organisationer så att de klarar sig genom coronaviruspandemin.

Under veckan ska kyrkomötet välja nya medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för perioden 2020-2024. Via omröstning utses två prästmedlemmar och nio lekmannamedlemmar bland de kandidater som stiftsfullmäktigen i respektive stift ställt upp.

Minister Saarikko besöker kyrkomötet

Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko besöker kyrkomötet på onsdag 12 augusti. Diskussionstillfället med ministern och ministerns tal strömmas från plenisalen klockan 14.30-15.15 och det går att följa med direktsändningen via nätet.

Två helt nya ombud från Borgå stift

Under de fyra kommande åren representeras Borgå stift av prästombuden kyrkoherde Mia Anderssén-Löf och verksamhetsledare Rolf Steffansson. Stiftets lekmannaombud är docent och teolog Patrik Hagman, pensionerad riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, pensionerad verksamhetsledare Göran Stenlund och landshövding Peter Lindbäck som Ålands representant.

Av Borgå stifts ombud är Anderssén-Löf och Wideroos helt nya i kyrkomötet medan Lindbäck inte ingick i kyrkomötet förra perioden men varit ombud tidigare.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via kyrkomötets webbplats.

Kyrkomötets dokument hittar man också via samma webbadress https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

Kyrkomötesombuden presenterade sig i ett kandidatgalleri i samband med valet i februari.

Det går att följa biskopsmötets arbete via Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Vid behov förmedlar kyrkans kommunikation intervjuförfrågningar till ombuden.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239 

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Korona näkyi yhä suomalaisten kesälomaliikkumisessa

pe 07.08.2020

Liikenteen määrät maalla, merellä ja ilmassa ovat kesälomakaudella olleet edelleen viime vuoteen verrattuna alhaisempia. Suomalaisten vilkas matkailu kotimaassa ei ole korvannut liikenteessä ulkomaisten turistien jättämää aukkoa. Myös suurtapahtumien peruuntuminen ja muutokset työmatkailussa näkyvät liikennemäärissä.

Lentoliikenteen vähittäisestä elpymisestä huolimatta lentojen määrät olivat heinäkuussa noin neljännes normaalitilanteesta. Merellä liikenteen määrää ovat vähentäneet muun muassa kansainvälisten risteilyalusten puuttuminen ja muutokset vuoroliikenteessä. Junien määrä Suomen rataverkolla oli heinäkuussa noin 10 prosenttia edellisvuotta pienempi. Tieliikenteessä heinäkuu oli jo lähes yhtä vilkas kuin vuotta aiemmin.

Tieliikenne kääntyi kasvuun toukokuussa

Yli 450 liikenteen automaattisen mittausaseman tiedoista käy ilmi, että kesäkaudella Suomen maanteillä on liikuttu jo lähes edellisvuoden tahtiin. Vielä toukokuussa liikennettä oli yli viidenneksen normaalia vähemmän, kun jo kesäkuussa ero edellisvuoteen oli enää kymmenisen prosenttia. Heinäkuussa ero edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kaventui entisestään ja oli noin neljä prosenttia.

Etelä-Suomessa liikennemäärät eivät kesällä ylittäneet viime vuoden tasoa. Esimerkiksi Uudellamaalla liikennettä oli kesäkuussa -10 % ja heinäkuussa -3 % edellisvuotta vähemmän, Varsinais-Suomessa kesäkuussa -22 % ja heinäkuussa -11 % edellisvuotta vähemmän sekä Pirkanmaalla kesäkuussa -9 % edellisvuotta vähemmän heinäkuun liikennemäärän ollessa jo edellisvuoden tasolla. Monen kesälomakohteessa Lapissa autoja liikkui teillä heinäkuussa 11% edellisvuotta vähemmän.

”Maantieliikenne on tänä vuonna ollut kesäkaudella kohtalaisen vilkasta. Heinäkuussa on hätyytelty jopa viime vuoden vastaavan ajankohdan liikennemääriä. Määriin on vaikuttanut kotimaan matkailun suosio, joka näkyy luonnollisesti maakunnissa myös vilkastuneena tieliikenteenä ”, kertoo tieliikennekeskuksesta yksikön päällikkö Jani Laiho.

Tie- ja junaliikenteen määristä kertovia raportteja voi tutkia tarkemmin Traffic Management verkkosivuilla osoitteessa https://tmfg.fi/fi/tmfg/liikennemaarat.

Lähde: Liikenteen automaattiset mittausasemat, Traffic Management Finland

 

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Saara Salaja, saara.salaja(at)tmfg.fi

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta järjestää Peace United -jalkapallopelin

pe 07.08.2020

Peace United on Kirkon Ulkomaanavun hanke, joka pyrkii jalkapallon avulla rakentamaan yhteisymmärrystä ja rauhaa. Yhdessä pelaaminen lisää rakentavaa vuorovaikutusta ja toisen ymmärtämistä, joka heijastuu muuhun arkiseen tekemiseen. Rauha on maali, joka ratkaisee.

”Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluaa olla mukana edistämässä ystävällistä yhteiseloa Hämeenlinnassa. Uskomme, että jalkapallo on oiva tapa olla yhdessä ja tutustua uusiin ihmisiin”, toteaa kirkkoherra, ja yksi Peace Unitedin pelaajista, Kimmo Reinikainen.

Jalkapallo-ottelu kestää 2x25 minuuttia ja sitä pelataan 11 pelaajan joukkuein. Joukkueet koostuvat innokkaista jalkapalloilevista hämeenlinnalaisista maahanmuuttajista ja kantasuomalaisista vaikuttajista.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätietoja kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, kimmo.reinikainen@evl.fi ja p. 040 804 9330.

Lisätietoja Peace Unitedista www.peaceunited.fi

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Käytännön järjestelyt Jämsän kaupungin perusopetuksessa 10.8.2020 alkaen

pe 07.08.2020

Koulutyö Jämsän kaupungin peruskouluissa käynnistyy ma 10.8.2020. Korona-pandemiasta johtuen kouluille on laadittu ohjeet opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen. Ohjeet on laadittu yhteistyössä perusopetuksen rehtoreiden, sivistystoimialan hallinnon, kaupungin hallintoylilääkärin, Jämsän Ateria- ja puhtauspalveluliikelaitoksen ja logistikon kanssa.

Koulutyö toteutuu lähiopetuksena. Järjestelyissä kiinnitetään huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen. Opetus toteutetaan lukujärjestyksien mukaisesti koulujen tavanomaisissa tiloissa ja ympäristöissä.

Tilanne koronaepidemian suhteen on Jämsässä rauhallinen. Uusia tapauksia ei ole todettu alueella viime kevään jälkeen. Koronavirus ei kuitenkaan ole kadonnut, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä hygieniaan ja tartunnoilta suojautumiseen. 

Ohjeet perustuvat Opetushallituksen antamaan ohjeistukseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 4.8. antamiin suosituksiin.

Erityisen tärkeää on huomioida, että kouluun ei pidä tulla sairaana tai oireisena. Huoltajan vastuulla on huolehtia siitä, että lapsi jää kotiin, jos hänellä on pienimpiäkin oireita. Oireisten tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin. Testiin pääsee ensisijaisesti ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan tai virka-ajan ulkopuolella Jämsän Terveyden päivystykseen. Ohjeissa korostetaan käsihygienian sekä yskimis- ja niistämishygienian merkitystä OKM ja THL ovat suosituksissaan tarkentaneet allergiaoireista johtuvia menettelytapoja.

Ohjeissa otetaan kantaa mm. koulun arjen toimintatapoihin, joilla pyritään ehkäisemään viruksen leviämistä. Osa ohjeista on hyvinkin yksityiskohtaisia, esim. miten toimitaan, jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana.  Osa ohjeista tarkennetaan koulukohtaisesti, esim. koulupäivän aikana tapahtuvat siirtymätilanteet.

Käytänteet muuttuvat mm.  niiltä osin, että isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.  Vanhempainillat järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri on 5.8. antanut hygieniaohjeet. Ohjeiden mukaan koulu- ja esiopetuskuljetusten ajaksi suositellaan, että koululaiset käyttävät kankaista suojusta (esimerkiksi huivia), joka peittää nenän ja suun. Tämä vähentää pisaroiden leviämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee parhaillaan maskien käyttöä koskevaa suositusta. Suosituksen valmistelu on vielä keskeneräinen. Suosituksen antamisen jälkeen hallintoylilääkäri tulee antamaan tarkentavat ohjeet asiasta.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun. Laki mahdollistaa  tartuntatautitilanteesta johtuvien poikkeuksellisten, määräaikaisten  opetusjärjestelyjen käyttöönoton, mikä tarkoittaa opetuksen järjestämistä osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Suunnitelman valmistelu on käynnistetty ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Tartuntatautitilanne voi muuttaa nopeastikin viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Tästä seuraa, että Jämsän kaupungin ohjeet päivittyvät ja tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Tiedotamme muutoksista. 

Tutustu ohjeeseen tästä: https://www.jamsa.fi/palvelut/kasvatus-ja-koulutus

Jämsän kaupunki toivottaa turvallista alkavaa lukuvuotta 2020-2021. Tervetuloa kouluun. 

Lisätietoja: ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040-751 4731

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Kuka heistä on Suomen seuraava MasterChef? Taistelu himoitusta tittelistä alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 1.9. klo 20

pe 07.08.2020

Ruokarealityjen kuningas MasterChef 2020 alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 1.9. klo 20. Tällä kertaa kilpailijat ovat jo jollain tapaa ruoka- tai ravintola-alalla työskennelleitä, eli luvassa on ammattilaiskausi, jossa rima on asetettu todella korkealle!

Mukaan ohjelmaan valikoitui 12 erilaista kokkia, joita yhdistää intohimo ruuanlaittoon. Ohjelma tarjoaa kaikille heistä  mahdollisuuden nousta suomalaisten kokkien huippujoukkoon, tähdeksi ravintolamaailman taivaalle. Mutta vain yksi heistä voi olla seuraava MasterChef. 

Kilpailijoiden suorituksia arvioimassa on timanttinen kolmikko Kari Aihinen, Tomi Björck ja Sikke Sumari.

Tuomarit

Tomi

Ruokamaailman supertähti Tomi Björck on ollut urallaan avaamassa yli 10 ravintolaa kolmessa eri maassa ja asuu tällä hetkellä Australiassa, jossa hänen perustamansa Blanca Dining -ravintola on ollut arvostelumenestys alusta asti. Elokuussa 2020 Tomi on mukana avaamassa Helsinkiin omaa uutta Lily Lee -ravintolaa, jossa hän on sekä ravintoloitsija että keittiömestari. MasterChef 2020 -voitto napataan Tomin mukaan kokonaisuuksia hallitsemalla: hanskassa pitää olla niin tekniikat, maustaminen kuin kellottaminen.

"Tästä tulee kausien kausi, ja luvassa on tiukka taistelu, se on varmaa! Veikkaan, että peli voi mennä vähän rumaksikin - jos vaikka nuorempi henkilö nokittaa kokeneen kokin jollain oivalluksella, se voi mennä tunteisiin. MasterChefissä kilpaillaan kuitenkin ennen kaikkea kelloa, ei muita kilpailijoita vastaan. Ihmiset kompastuvat omiin virheisiinsä ja ovat itsensä pahimpia vihollisia. Pystyn näkemään ensimmäisen viiden minuutin jälkeen, kuka tippuu, kuka ei. Paniikki näkyy läpi, jos idea ei ole valmis."

"

Sikke

Suomalaisten rakastama kokki ja ravintoloitsija Sikke Sumari johtaa nimeään kantavaa Sikke’s -ravintolaansa Helsingin Eirassa sekä NamiNamaste-majataloa Saarenmaalla. Lisäksi Sikke on on kirjoittanut 10 keittokirjaa. Tv:stä moni tuntee hänet Kokkisodan lämpimänä ja tarkkana juontajana. Lahjakasta mausteiden ja yrttien käyttöä arvostavaa Sikkeä kiinnostaa kilpailijoiden kehityskaaret: kuinka osataan ottaa oppia ja neuvoja vastaan, ja sulattaa ne nopeasti ja tehokkaasti omaksi osaamisekseen.

”Uskon, että nyt on tarjolla katsojille entistäkin parempaa oppia ruuanlaiton saralla mielenkiintoisessa muodossa. Kilpailu on tietysti kovaa, kun ammattilaiset kisaavat. Tehtävät voivat olla vaikeampia, monipuolisempia kuin amatöörien kilpailussa. Kiinnostavaa on nähdä, kuinka kilpailijat saavat oman luovuutensa ja persoonallisen näkemyksensä siirrettyä annokseen. Me tulemme laittamaan heidän osaamisensa ja hermotkin tiukalle.”

Kape

Kari "Kape" Aihinen on Turun ja Helsingin ravintolamaailmoissa vaikuttava keittiömestari, joka on urallaan luotsannut niin kokkimaajoukkuetta kuin lukuisia keittiöitä. Kape on myös kokenut ruokakirjailija, ja tv-katsojat ovat saaneet seurata hänen pyrkimyksiään saada suomalaisia syömään paremmin suositussa Kaappaus keittiössä -ohjelmassa. Kapen varmat ja kokeneet otteet tulevat luotsaamaan myös MasterChefin kilpailijoita kohti entistä parempia suorituksia. Kape arvostaa kilpailussa nöyrää mutta ylpeää asennetta ja pilkettä silmäkulmassa. Mutta kolmen kärki Kapen sydämen voittamiseen taitaa olla maku, maku ja maku. 

”Se millä meihin tuomareihin tekee vaikutuksen, on lopulta aika yksinkertaista. Ei tarvita mitään hokkuspokkusjuttuja, kunhan on pirun hyvän makuinen! Totta kai jos siinä on joku yllätyksellinen uusi kärkikikka, niin saa pointsit. Kilpailijoilta odotan valtavaa kilpailuhenkisyyttä, ja jos meinaa tulla rotsi auki niin kannattaa jäädä kotiin.”

Kilpailijat

Juhani, 38, Helsinki, myyntipäällikkö

Juhani on kokiksi kouluttautunut helsinkiläinen, joka löysi kokkaamisen sijaan onnensa viinimaahantuonnista. Tarkalla makupaletilla varustettu Juhani haluaa päästä nyt verestämään kokkaustaitojaan, sillä hän on edelleen intohimoinen kokkaaja, vaikka ammattikeittiössä ei juuri olekaan viihtynyt. Kokkauksessa hänellä on filosofiana klassinen ranskalainen tyyli - fuusiot ja muut hullutukset eivät niin kiinnosta. Kokatessa ei hänen mielestään kuulu säästellä kermaa ja voita! Juhani on puhelias, jalat maassa -tyyppi, joka tulee varmasti erottumaan joukosta mielipiteillään. 

Kim, 29, Kuru, kokki/kylmäkkö

 

Kim on sympaattinen, iloinen ja naurava kokki Kurusta, jossa hän asuu perheensä kanssa kahden luonnonsuojelualueen välissä. Kim rakastaa yksinkertaista ja kaunista ruokaa, kikkailu ei ole hänen juttunsa ja tällä hetkellä häntä kiinnostaa eniten kasvispainotteinen ruoka. Hän on impulsiivinen hetkeen tarttuja ja unelmoija, joka pitää metsissä samoilusta. Tällä hetkellä Kim työskentelee Tampereella ravintola Näsinneulassa. Vaimo on hänelle tärkeä tuki ja myös toisin päin. Tärkeintä on tukea toista kohti yhteisiä unelmia ja syödä samalla hyvää ruokaa.

Sanna-Kaisa, 28, Pirkkala, ravintolavastaava

 

Sanna-Kaisa on huikean taitava kokki, joka on kieltäytynyt ravintoloiden työtarjouksista luulleen, että hän ei oikeasti osaa hommaansa. MasterChefiin osallistuminen on hänelle hetki ottaa oma paikkansa ja keskittyä uraansa. Hän on tehnyt töitä aina ABC-ravintoloista sushiravintolaan, mutta tällä hetkellä hän työskentelee ravintolavastaavana Särkänniemen huvipuistossa. Sanna-Kaisan vapaa-aika kotona kuluu kaksosten kanssa, joille hän myös opettaa uusia makuja. 

Kozeen, 30, Helsinki, keittiömestari / freelancer

 

Kozeen on perheineen lähtöisin Kurdistanista. Kun hänen journalistina työskentelevän isänsä henkeä uhattiin kotimaassa, halusi perhe vaihtaa maisemaa ja lopulta he päätyivät asumaan Suomeen. Perheen ja suvun ruokakulttuuri merkitsee Kozeenille paljon, vaikka hän ei nojaakaan ruokafilosofiassaan kovin vahvasti juuriinsa. Kozeen kokee olevansa enemmän kuin pelkkä kokki - hän mieltää itsensä ilmiöksi ja taiteilijaksi, jopa kokkauksen demi-jumalaksi. Ennen päätymistään ruuan pariin, Kozeen harkitsi pitkään myös vaatesuunnittelua. Hän rakastaa kauneutta ja kukkia, ja kukkaestetiikka toistuukin usein hänen taideteosmaisissa annoksissaan. Kozeen on niittänyt maineitta kilpailemalla voittoisasti ympäri maailmaa, sekä työskentelemällä erityisesti pop-up ravintoloiden merkeissä.

Sofia, 22, Oulu, kokki

Sofia on maailmallakin kokin hommissa pyörähtänyt nainen, joka haluaa näyttää, että nuori nainen voi osata, pärjätä tai olla jopa paras! Hän haluaa näyttää kaikille unelmoijille, että ikä tai mikään muukaan ei ole este, jos haluaa olla hyvä siinä, mitä haluaa tehdä. Tärkeintä on mennä unelmiaan kohti.  Sofia on kunnianhimoinen ja rohkea oman tiensä kulkija. Vuonna 2018 Sofia voitti Suomen mestaruuden grillauksessa.  

Suvi, 22, Vantaa/Joensuu, kokki

 

Kun kaikki kotipuolessa varoittelivat isolle kirkolle lähtemisestä, Suvi piti päänsä ja muutti yksin Helsinkiin töihin. Se oli hänen elämänsä suurin riski ja onneksi se kannatti! Aluksi Helsingissä oli pelottavaa ja yksinäistä, mutta onnistuminen huippuravintola Boulevard Socialin keittiössä on tuonut varmuutta. Suvi on monipuolinen nuori kokki, jonka erikoisalaa on varsinkin pastry eli jälkiruoat. Suvi on vapaa-ajalla kotoilija, joka nauttii omasta rauhasta ja luonnossa oleilusta. Suvi on yhdessä Sofian kanssa MasterChef 2020 -kauden nuorimmat osallistujat.

 

Miki, 29, Lahti, keittiömestari/yrittäjä

 

Miki on lahtelainen keittiömestari, jonka mielestä kaikessa pitää olla tarina, varsinkin ruuassa. Miki rakastaa itse esimerkiksi isovanhempiensa pihan antimia ja arvostaa itse kasvatettuja lähiraaka-aineita suuresti. Mikin toinen ruokafilosofia on käyttää esimerkiksi kasvit mahdollisimman kokonaan, esimerkiksi porkkanan naatteja hän ei koskaan heitä pois, vaan pyöräyttää niistä maukkaan peston. Miki on asunut hetken Etelä-Amerikassa ja ottaa mielellään vaikutteita eri ruuanlaittotyyleistä maailmalta. Miki on luonteeltaan rauhallinen ja läsnä oleva kaikkien kaveri. Mikillä on vahva kilpailuvietti, joka on periytynyt kotoa asti, sillä hän on suomalaisen olympiavoittaja Jari Puikkosen poika.  

Patrik, 40, Helsinki, keittiömestari/ravintoloitsija 

 

Patrik on helsinkiläinen skeittifaija, joka vaatii paljon itseltään ja eikä ole koskaan valmis, vaan haastaa itseään koko ajan paremmaksi kokiksi. Perhe on Patrikille tärkeintä maailmassa ja mökkeily perheen ja koiran kanssa on parasta hektisen keittiötyön vastikkeeksi. Patrik on jo luonut ja saavuttanut paljon, kuten oman ravintolansa Young Heartsin, mutta hän haluaa silti uusia haasteita. Patrik on omimmillaan fuusiokeittiössä ja hän on taitava makujen yhdistelijä.

Ville, 29, Turku, kokki

Ville on turkulainen jääkiekkoileva ja skeittaava kokki. Hän on nuori ja nälkäinen, hauska ja sympaattinen tyyppi. Tällä hetkellä Ville työskentelee yhdessä Turun kiinnostavimmista ravintoloista Kaskiksessa, jossa hän on ottanut isoimman urallisen harppauksen tähän asti. Tätä ennen hän on työskennellyt laivoilla, joten rapuleipien tekeminen on siis tuttua. Villellä on tekniikat hallussa, mutta hän haluaa vielä oppia ja kehittyä paljon.

Greta, 40, Loimaa, yrittäjä

 

Greta on todellinen sähikäinen, joka ei pysähdy ikinä! Päivätöikseen luova Greta pyörittää perheyritystä, Loimaan Seurahuonetta, jossa hän hoitaa kaikkea huoneiden siivouksesta ravintolan kastikkeiden keittämiseen ja baarihommista pihatöihin. Tämän lisäksi hän vetää matkailualan yrityksiä sekä kilpailee ja tuomaroi baarimestarikisoissa menestyksekkäästi. Iloinen ja vilkas Greta puhuu taukoamatta ja suhtautuu kaikkeen uuteen innokkaasti. Hän janoaa uusia kokemuksia ja uutta tekemistä ja on kyltymätön mitä tulee haasteisiin ja uusiin jänniin juttuihin! 

Sirly, 32, Ylläsjärvi, hotelli- ja ravintolayrittäjä

Sirly jäi ensimmäisellä MasterChef-amatöörikaudella kolmoseksi ja janoaa nyt revanssia. Ohjelmassa olon jälkeen Sirly on saanut tehdä uraa kokkina, kokenut loppuun palamisen ja selvinnyt siitä. Hän pyörittää nyt omaa ravintolaa Ylläsjärvellä, Euroopan parhaaksi valitussa boutique-hotellissa, jonka hän omistaa parhaan ystävänsä kanssa. Sirly haluaa kehittää Lapin matkailua ja ravintolakulttuuria. Lapissa syödään muutakin kuin poronkäristystä! Hän janoaa kokemuksia ja tietysti sitä voittoa, joka viimeksi jäi niin lähelle, mutta niin kauas! 

Dani, 26, Helsinki, keittiömestari

Dani on herkän makupaletin ja vakaan otteen kokkaamiseen omaava nuori keittiömestari Helsingin Kalliosta. Hän on oppinut ruuanlaitosta paljon isältään ja arvostaa perhettään ja yhteisiä lapsuusmuistoja makaronilaatikon ääressä paljon. Dani pyrki kokkikouluun, koska ei oikein muutakaan keksinyt ja siellä ollessaan itsensä ja muiden yllätykseksi löysi intohimonsa. Dani on työskennellyt monissa hyvissä ravintoloissa ja halu kehittyä on kova. Danin haaveena on oma yhteisöllinen ravintola, jossa tutut ja tuntemattomat syövät yhden ison pöydän ääressä ja illallisen jälkeen kaikki poistuttaisivat perheenä. 

 

#mtvmasterchef

Ohjelman MTV:lle tuottaa Endemol Shine Finland.

 

MasterChef 2020 ti 1.9. klo 20 alkaen MTV3-kanavalla.
MTV3-kanavan superviikolla 31.8.-6.9. alkaa yhteensä kahdeksan ohjelman uudet jaksot.
MasterChef 2020 -ohjelman seuraava jakso julkaistaan C Moressa aina tv-esityksen jälkeen finaalia lukuun ottamatta. 
Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa.

Lisätietoja:

MTV, Vastaava tuottaja: Mirko Baas, mirko.baas@mtv.fi, 040 750 6174
Endemol Shine, vastaava tuottaja: Pauliina Ojala, pauliina.ojala@endemolshine.fi, 050 343 5834
MTV, Ohjelmatiedotus: Heini Nieminen, heini.nieminen@mtv.fi, 044 351 5059

 

Kuvat ja ennakkokatselut:

Venetsia, mtvpressi.fi

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Tie e-urheilun huipulle on auki – Ensimmäisen Telia Esports Series Masters -turnauksen voittaja ratkeaa sunnuntaina

pe 07.08.2020

Telian ja Riot Gamesin ensimmäistä kertaa järjestettävä pohjoismaalainen sarjakokonaisuus saadaan päätökseen sunnuntaina Telia Esports Series Masters -finaalissa, josta kaksi parasta joukkuetta jatkavat Northern League of Legends -liigan karsintoihin. Menestyessään heille voi avautua tie jopa European Masters -liigaan asti.

”Tuore pohjoismaalainen League of Legends -sarjakokonaisuus tarjoaa pelaajille selkeän polun ammattilaisuuteen ja jopa kansainväliseen menestykseen. Yhteistyö Riot Gamesin ja Dreamhackin kanssa on nostanut Pohjolan merkittäväksi osaksi maailmanlaajuista League of Legends -yhteisöä”, kertoo Mikko Kaarttinen Telia Finlandin esports-tiimistä.

Sarjakokonaisuuden ensimmäinen vaihe oli Telian tuottama paikallinen League of Legends -sarja, joka pelattiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kesä-heinäkuun aikana. Jokaisesta maasta kaksi parasta joukkuetta ansaitsivat paikkansa Telia Esports Series Masters -turnauksessa, jossa myös Islantia sekä Isoa-Britanniaa edustaa kaksi joukkuetta.

”Telia Esports Series Masters -turnaus kokoaa ensimmäistä kertaa Pohjolan taitavimmat e-urheilun tähdet yhteen. Kaksi parasta joukkuetta pääsevät jatkamaan Dreamhackin Northern League of Legends -liigan karsintoihin”, Kaarttinen kertoo.

”Telia Esports Seriesin tavoitteena on alusta asti ollut tukea ammattipelaamista ja tarjota pelaajille polku e-urheilun huipulle. Haluamme tehdä pelaamisesta Pohjolan suurimman intohimon. On mahtavaa, että olemme voineet yhteistyössä Riot Gamesin ja Dreamhackin kanssa mahdollistaa pelaajille ekosysteemin, jonka osana he pääsevät tavoittelemaan unelmiaan”, Kaarttinen jatkaa.

Telia Esports Series Masters -turnaus alkoi tiistaina 4. elokuuta. Tulevan lauantain ja sunnuntain ottelut ovat katsottavissa Suomessa mtv-palvelusta, C Moresta, Telia TV:stä ja Twitchistä. Lauantain 8.8. semifinaalit pelataan kello 16:00 ja sunnuntain 9.8. finaali kello 17:00 Suomen aikaa.

Maailman suosituimmaksi pc-peliksi luonnehdittu League of Legends on niin sanottu taisteluareenapeli (puhekielellä MOBA), jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan peliareenalla. Idea on tuhota vastustajan tukikohta ja puolustaa samalla omaa tukikohtaa. League of Legends täytti tänä syksynä 10 vuotta.

Seuraava Telia Esports Seriesin kausi käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

 

Lisätietoja:

Telia Finlandin viestintä
02040 54000
communications-fi@telia.fi

Mikko Kaarttinen
Business Manager, Esports, Telia Finland
040 3022 135
mikko.kaarttinen@teliacompany.com

 
Lue uutinen ▸
ePressi

MYK - Mäntsälän Yrityskehitys kokosi uutisensa kirjoihin ja kansiin

pe 07.08.2020

Mäntsälän Yrityskehitys MYK on julkaissut kirjan ”MYK Uutisia Mäntsälästä 2003 – 2020”. Kirjan on toimittanut Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Kirjaan on koottu kaikki MYK:n julkaisemat uutiset lähes 18 vuoden ajalta. Tekstit on pidetty täysin muuttumattomina eli niitä ei ole muokattu tai tekstiä tiivistetty. Ainoastaan lisätietoja ja ilmoittautumiset siihen ja siihen mennessä tyyppiset infot on poistettu. Kirjasta saa hyvän kuvan Mäntsälän harjoittamasta yrityselämän kehittämisestä. Suurten ja pientenkin yritysten sijoittumiset kuntaamme ovat keskeisessä roolissa. Oikoradan rakentaminen ja junaliikenteen alkaminen ovat saaneet paljon palstatilaa MYK:n uutissoinnissa. Suurin osa uutisista on julkaistu Mäntsälän paikallislehdissä. Vuosituhannen alussa Mäntsälässä ilmestyi peräti kolme paikallislehteä: Mäntsälä lehti, Mäntsälän Uutiset ja Mäntsälän Viikkouutiset.

Kirja antaa Mäntsälästä varsin positiivisen kuvan. Ainoastaan kevään 2020 koronauutisointi synkentää tunnelmaa. – Mutta jotain hyvää koronassakin, sanoo Jyrki Teeriaho. – Etätöissä sain rauhassa tehtyä kirjan valmiiksi. Webmasterimme Juha Auvinen sai kaikki uutiset koottua näppärästi yhteen tietokantaan, jonka sitten toimitin Mäntsälän Kirjapainoon, jossa tehtiin sivuvalmistus. Kirjan idea on olla lähdeteos. Siitä voi tarkistaa mitä minäkin vuonna on Mäntsälässä yritysrintamalla tapahtunut. Yritysten sijoittumisten lisäksi se antaa toivoakseni kuvan myös MYK:n arkirutiineista; koulutuksista, tapahtumista, yritysneuvonnasta ja Mäntsälän työllisyyskatsauksista, kertoo Teeriaho.  

Mäntsälän Yrityskehitys lahjoittaa omat kappaleet Mäntsälän kirjaston kotiseutuarkistoon, Mäntsälä Seuralle ja Mäntsälän kunnan arkistoon sekä painettuna että digiversiona. Kirjaa on lainattavissa Mäntsälän kirjastosta ja muutama kappale on myynnissä Kipa-kirjakaupassa. 

 

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Rovaniemen kaupunki palkkaa yli 20 työntekijää peruskouluihin valtion koronatuella

pe 07.08.2020

Rovaniemen kaupunki palkkaa yli 20 työntekijää perusopetukseen tulevaksi lukuvuodeksi. Joukossa on koulunkäynnin ohjaajia, luokanopettajia ja mahdollisesti opinto-ohjaaja. Pestit ovat määräaikaisia, ja rekrytoinnit ovat käynnissä.

Työntekijät palkataan valtiolta saadun avustuksen turvin. Rovaniemen kaupunki sai heinäkuun alussa opetusministeriöltä 451 000 euron avustuspotin, jolla on tarkoitus tasoittaa koronaepidemiasta johtuneiden poikkeusolojen vaikutuksia perusopetukseen.

Aiemmin keväällä kaupunki sai valtiolta 600 000 euroa sellaisten opettajien palkkaamiseen, jotka toimivat joustavasti eri opetusryhmien tukena. Hekin aloittavat työnsä syyslukukauden alkaessa.

“Olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme avustusta henkilökunnan palkkaamiseen. Parhaillaan valmistelemme avustushakemusta opetushallitukselle lukiokoulutuksen osalta”, sanoo koulutuspalvelujen palvelualuepäällikkö Kai Väistö Rovaniemen kaupungilta.

Koulut alkavat 12.8. lähiopetuksessa – etäopetukseen siirrytään tarvittaessa

Rovaniemen peruskoulut ja lukiot aloittavat toimintansa ensi keskiviikkona 12.8. lähiopetuksessa. Kouluilla on kuitenkin lupa siirtyä tarvittaessa etäopetukseen, jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti esimerkiksi koronatilanteen muuttuessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittivät 4.8. koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaohjeistusta.

Kouluun ei saa jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena, ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Jos koululaisilla tai henkilökunnalla todetaan koronavirustartunta, altistuneet asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronatartuntojen ehkäiseminen vaatii Rovaniemen kouluilta lukuisia erityisjärjestelyjä. Ruokailuja ja välitunteja porrastetaan, ulkona tapahtuvaa opetusta lisätään, oppilaiden ja opettajien siirtymiä tilojen välillä vältetään ja opetusryhmiä pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään. Hygieniakäytäntöihin ja siivouksiin kiinnitetään erityishuomiota.

Jokainen koulu ohjeistaa vielä tarkemmin oppilaita ja heidän perheitään koulutyön aloituksesta Wilmassa.

Koulutuspalvelujen päällikkö Kai Väistö lähtee syyslukukauteen positiivisella ja luottavaisella asenteella.

“Olen tyytyväinen, että keväällä vaikeasta tilanteesta huolimatta ehdimme saada kokemusta etäopetuksesta. Lisäksi saimme kahden viimeisen kouluviikon aikana testata koronaohjeistuksen toimivuuden lähiopetuksessa. Nyt voimme huomioida monet asiat vielä paremmin.”


Lisätietoa: Kai Väistö, palvelualuepäällikkö / koulutuspalvelut, kai.vaisto@rovaniemi.fi, p. 040 351 7447

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Olympiastadion aukeaa yleisölle elokuussa – LähiTapiola panostaa liikuntaan kaikille

pe 07.08.2020

Elämänturvayhtiö LähiTapiola on Olympiastadionin pääyhteistyökumppanina mukana turvaamassa tärkeää palaa Suomen urheiluhistoriaa ja edistämässä kaikkien suomalaisten kiinnostusta urheilua, liikuntaa ja kulttuuria kohtaan.

- Monen vuoden odotus palkitaan, kun uudistunut Olympiastadion avautuu ja vihitään käyttöön elokuussa. Pääyhteistyökumppanina haluamme edistää ja tukea laajasti suomalaisten kiinnostusta urheilua, liikuntaa ja kulttuuria kohtaan. Asiakkaidemme omistamana yhtiöryhmänä olemme paikallisesti mukana asiakkaidemme lähielinpiirissä edistämässä arvojemme mukaista vastuullista toimintaa kaikkialla Suomessa, kertoo LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen.

LähiTapiola on ollut vuodesta 2018 lähtien Olympiastadionin yhteistyökumppanina tukemassa historiallisesti merkittävän rakennuksen ja sen tilojen modernisointia. LähiTapiola on nimikkokumppanina Olympiastadionin uusissa maanalaisissa liikuntatiloissa, jotka ovat sekä urheiluseurojen että liikkujien käytössä. Moderneihin tiloihin kuuluu muun muassa maan alla oleva 400 metrin harjoittelurata. Uusi Stadion on myös turvallisuuden osalta modernisoitu.

- Olympiastadion on paikka kohtaamisille ja yhteisille elämyksille. LähiTapiola Elämänturvayhtiönä on luonteva kumppani Olympiastadionille – onhan se edustanut suomalaisille eri vuosikymmeninä niin turvallisuuden, terveyden kuin taloudenkin osalta puitteita, jossa on koettu yhdessä paljon ja aidolla tunteella, kertoo Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen

Olympiastadionin avautumista ja käyttöön vihkimistä voi seurata suorassa TV-lähetyksessä Nelosella ja Ruudussa lauantaina 22.8.2020. Maksuttomat vierailut Olympiastadionille käynnistyvät heti TV-avajaisten jälkeen. 

Lisätietoja:

LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen ja/via viestintäpäällikkö Kyösti Knuuttila p. 050 5999 720
Olympiastadionin johtaja, Ari Kuokkanen, p. 040 7182381

 
Lue uutinen ▸