Posted inVieraskynä

Tiedottaminen ja mediaseuranta: yhdistä ja hyödy

Mediaseuranta ja tiedottaminen ovat todellinen tehopari, josta viestijän kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki hyöty irti. Oikein toteutettuna mediaseuranta ja tiedottaminen käyvät saumatonta vuoropuhelua, mikä mahdollistaa paitsi viestinnän pitkäjänteisen suunnittelun myös sille asetettujen tavoitteiden tehokkaan mittaamisen.