Posted inKorona

Koronan vaikutukset visuaalisen viestinnän alaan ristiriitaiset

Grafian alkuvuonna 2021 tekemän jäsentutkimuksen mukaan koronapandemian tuoma notkahdus työhön ja ansioihin luo epävarmuutta, mutta monelle se on antanut aikaa luovuudelle ja omille projekteille. Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian toimialatutkimukseen on koottu alkuvuodesta 2021 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 235 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 21. Kaikkiaan järjestöön kuuluu yli 1200 jäsentä.  Toimialan perustietojen lisäksi […]