Konsernin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Yt-neuvottelut koskevat konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöitä PunaMusta Oy:tä ja Forssan Kirjapaino Oy:tä. Neuvottelut eivät koske näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muita yhtiöitä eikä PunaMusta Oy:n sisältö- ja suunnittelupalveluita. Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa näkyvyysja painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Uudelleenjärjestelyt voivat johtaa henkilöstömäärän sopeuttamiseen ja työvoiman käytön vähentämiseen, joiden kustannusvaikutus vastaa alustavan arvion mukaan enintään 50 henkilötyövuotta. Säästöjä voidaan hakea myös palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 420 työntekijää.