Vuonna 2020 Keskisuomalainen Oyj odottaa liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 231,1 Me ja liikevoitto oli 14,1 Me.

Keskisuomalainen-konsernin sisältötuotteiden kysyntä on ollut vahvalla tasolla. Vuonna 2020 liikevaihtoa laskee vallitsevan koronaviruspandemian vaikutukset Suomen mainosmarkkinaan. Merkittävien tehostamistoimien ansiosta vuonna 2020 toisen puolivuotiskauden liikevoiton odotetaan kuitenkin olevan olennaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoittoa parempi.

Koko vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton ilman Arena Partners Oy:n osakkuusyhtiötuloksen vaikutusta odotetaan noin puolittuvan edellisestä vuodesta.

Keskisuomalainen Oyj odottaa tilikauden 2020 tuloksen paranevan merkittävästi 30.12.2020 julkistetun Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulevan myyntivoiton seurauksena. Arena Partners Oy:stä tulevan osakkuusyhtiötuloksen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2020 tulokseen on arviolta noin 15 miljoonaa euroa eli noin 1,50 euroa osakkeelta.