Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Santillana Spainin, Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan ostamisesta Promotora de Informaciones S.A.:lta (Prisa-konserni). Yritysoston myötä Sanoma vahvistaa merkittävästi asemaansa Espanjan perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalimarkkinoilla, jotka ovat yhdet Euroopan suurimmista. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto oli 128 milj. euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 50 milj. euroa vuonna 2019, joka oli nykyisen opetussuunnitelman huippuvuosi.

Vuosina 2016-2019 Santillana Spainin liikevaihto oli keskimäärin 122 milj. euroa ja operatiivinen käyttökate 48 milj. euroa vuodessa. Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 465 milj. euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 9,3 oikaistulla vuoden 2019 pro forma käyttökatteella laskettuna. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

“Kauppa kasvattaa Learningin osuutta konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) n. 55 %:sta yli 65 %:iin ja vahvistaa entisestään kassavirtaamme”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven

Sanoma rahoittaa kaupan täysimääräisesti velalla ja on allekirjoittanut 480 milj. euron komittoidun rahoitusjärjestelyn Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Sanoma tulee myöhemmin muuntamaan järjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.