Käytettävissä on viisi miljoonaa euroa tämän vuoden loppuun mennessä. Avustusta haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Valtiontukea voi saada mediayritys, jonka mainosmyynti pienentyi huhti–toukokuussa 2020 koronan vuoksi vähintään 30 prosenttia vuoden 2019 huhti–toukokuusta. Lisäksi yrityksen liikevaihdon on täytynyt pienentyä samana aikana vähintään 10 prosenttia.

Kriteerit täyttävä yritys voi hakea tukea kaikille medianimikkeilleen, joiden mainosmyynti on pienentynyt vähintään 30 prosenttia. Jos yrityksen mainosmyynti on vähentynyt yli 50 prosenttia, maksetaan avustus 1,3-kertaisena.

Tukikelpoisella medialla on oltava päätoiminen vastaava toimittaja ja vähintään yksi toimituksellinen kokoaikainen henkilö tai vastaava työpanos freelancereilta ostettuna.

Median sisällöstä vähintään puolet on oltava itse tuotettua toimituksellista sisältöä. Tv- ja radiotoiminnalta edellytetään itse tuotettua toimituksellista ohjelmistoa. Median on palveltava monenlaista yleisöä eikä ainoastaan tiettyä puoluetta, elinkeinonharjoittajien ryhmää, ammattiliittoa tai muuta vastaavaa ennakolta valikoitua tahoa.

Avustusta voidaan myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Avustuksen konsernikohtainen yläraja on 800 000 euroa. Yrityksen saama yleinen kustannustuki vähentää median koronatuen määrää. Business Finlandin kehittämistuet vaikuttavat vähentävästi vain, jos ne on myönnetty samojen henkilöiden kustannuksiin kuin journalismin tuki.

L