Kantelun ydin on sama kuin Medialiiton kantelussa, jonka pohjalta Suomen Yleisradiolakia ollaan parhaillaan muuttamassa. Myös Viron medialiitto pyytää komissiota tutkimaan, voiko julkisilla varoilla tuottaa verkkosanomalehteä markkinalle, jossa ei ole puutetta tarjonnasta.

Yleisradioyhtiöiden julkisen palvelun roolia tekstimuotoisessa journalismissa on rajattu useimmissa Euroopan maissa, joko kansallisilla päätöksillä tai kantelujen seurauksena komission vaatimana. EU-sääntely edellyttää, että tekstit liittyvät tv- ja radio-ohjelmistoihin.