Alma Talentin käynnistettävissä YT-neuvotteluissa käydään läpi Metallitekniikan, Tekniikan historian ja Markkinointi&Mainonta –julkaisujen tuotannon ja mediamyynnin suunniteltua tehostamista sekä uudelleenjärjestämistä ja näiden seurauksena henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä ja näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Toiminnan uudelleenjärjestelyiden tarve aiheutuu kolmen mediatuotteen heikosta kannattavuuskehityksestä, jota koronaepidemia on osaltaan vauhdittanut. Neuvotteluiden taustalla on Alma Talentin strateginen muutos keskittyä entistä vahvemmin maksulliseen, digitaaliseen medialiiketoimintaan.

– Markkinointi ja mainonta ovat meille erittäin tärkeitä toimialoja, joiden seuraamista ja analysointia vahvistamme jatkossa Kauppalehdessä. Samoin, jos Metallitekniikka- ja Tekniikan Historia -lehdet päädytään lopettamaan, jatkamme uutisointia näistä aiheista Tekniikka&Talous -julkaisussa painettuna ja digitaalisena”, sanoo Alma Talentin toimituksista vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi.

Toimenkuvien muutosten lisäksi myös henkilökunnan mahdolliset irtisanomiset sekä näihin liittyvät uudelleenkoulutuskysymykset kuuluvat neuvoteltaviin asioihin. Alustavan suunnitelman mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien johdosta enintään kymmenellä henkilötyövuodella. Neuvottelut koskevat yhteensä 15 henkilöä.

YT-neuvottelut koskevat Alma Talentin toimitusten henkilöstöä, joka vastaa Metallitekniikan, Tekniikan Historian ja Markkinointi&Mainonnan tuotannosta sekä Alma Talentin mediamyynnin henkilöstöä, joka vastaa Metallitekniikan mediamyynnistä.

Metallitekniikan ja Tekniikan historian jakelu on ollut kummallakin noin 6 000. Markkinointi & Mainonnan painosmäärä on ollut 3 500 ja digiyleisö kuukaudessa noin 190 000.