Ylä-Anttila on luottavainen, että Suomen poliitikot sallivat Yleisradiolle jatkossakin laajat oikeudet.

”Suomen hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan, että tavoitteena on tarkentaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä ja mahdollistaa, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Suomen viranomaiset ovat saaneet komissiolta alustavan näkemyksen, jonka mukaan esityksessä ehdotetut muutokset täyttävät valtiontukisääntelyn vaatimukset. Tekstimuotoiset sisällöt ovat yksi tapa toteuttaa julkista palvelua ja tämä on tärkeä todeta myös Suomessa, kuten on tehty kaikissa muissakin Pohjoismaissa”, hän kirjoittaa.