Aiemmin kesällä Euroopan komissio edellytti Suomelta, että se tarkentaa Ylen roolia julkisen palvelun mediatalona ja muuttaa yhtiötä koskevaa sääntelyä EU:n valtiontukisäännösten mukaiseksi. EU selvitti asiaa vuosina 2017–2019 ennen päätöksen antamista.

Päätoimittajien lauantaina julkaistun yhteiskirjoituksen mukaan EU on oikeassa vaatiessaan, että Yle muiden pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden tapaan keskittyisi liikkuvan kuvan ja äänen tuottamiseen. Sen sijaan Ylen ylläpitämä verkkolehti eli teksti- ja kuvajutut verkossa ovat kilpailua vääristävää toimintaa. Tekstiuutisiin Yle käyttää Medialiiton arvion mukaan 30–40 miljoonaa euroa vuodessa.

Ylen koko julkinen rahoitus vuodelle 2020 on 532 miljoonaa euroa eli 96,25 euroa asukasta kohden.

Päätoimittajat korostavat, että heidän huolensa kohdistuu itsenäisen ja moniarvoisen median toimintaedellytysten turvaamiseen. Maakuntamedian tilauksiin perustuvan liiketoiminnan resursseja syö kilpailuasetelma valtion rahoittaman Ylen kanssa. Tarkoitus ei ole kieltää Ylen kaikkea toimintaa, kuten kulttuurisesti tärkeitä sisältöjä, joita ei olisi muuten kansalaisten saatavilla.

Päätoimittajien yhteiskirjoituksen allekirjoittivat Kari Vainio Turun Sanomista, Sanna Keskinen Kalevasta, Antti Kokkonen Lapin Kansasta, Markku Mantila Ilkka-Pohjalaisesta, Tiina Ojutkangas Keskipohjanmaasta, Päivi Bisi Kainuun Sanomista, Janne Rantanen Länsi-Suomesta, Mikko Soini Hämeen Sanomista ja Forssan Lehdestä sekä Tomi Lähdeniemi Satakunnan Kansasta.

Lue Kalevan uutinen