”Tuki auttaa vain, jos se tuottaa kustannushyötyä lehtien tilaajille ja kustantajille. Jakelu tulee kilpailuttaa mahdollisimman pienillä alueilla, jotta syntyy aitoa kilpailua. Tarjouskilpailun ehtojen on oltava sellaisia, että myös pienet paikalliset yhtiöt ja yrittäjät voivat osallistua siihen syrjimättömästi.”

Medialiitto yhdistäisi jakeluja ja kilpailuttaisi reitit alueittain koko maassa. Haja-asutusalueiden jakelu on väestö- ja euromääräisesti hyvin pieni osa koko jakelumarkkinasta. Suurempia kustannushyötyjä on saatavissa taajama-alueilta, joissa on kaksi jakelukierrosta päivässä.

”Päiväposti olisi jaettava yhtä aikaa aamun sanomalehden kanssa. Pienenevät jakelumäärät eivät jatkossa riitä ylläpitämään nykyisiä rakenteita. Ne pitäisi uudistaa niin, että kansalaisten palvelutaso pysyy mahdollisimman hyvänä.”

Medialiitto on tyytyväinen, että kilpailuttaminen siirtyy ehdotuksen mukaan Postilta riippumattomalle taholle. Tähän saakka Posti on kilpailuttanut yleispalvelukirjeiden jakelua sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella ja samalla itse osallistunut kilpailuun. Käytännössä kilpailua ei ole syntynyt.

”Työryhmän ehdotusten suurin puute on, että ne eivät selvennä Postin rakenteellisesta kaksoisroolista syntyviä ongelmia. Puhdas markkinatoiminta ja yhteiskunnallinen palvelutehtävä tulisi uskottavasti eriyttää, jotta kilpailu olisi kaikilla markkinoilla reilua.”

Holmbergin mukaan lehtien kohtuuhintaisen jakelun turvaaminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun koronakriisi on leikannut voimakkaasti mediamainontaa ja uutismedian toimintakyky on monin paikoin uhattuna.

”Luotettavan, moniäänisen ja koko maan kattavan tiedonvälityksen merkitys on korostunut poikkeusoloissa ja siitä selviämisessä.”