Useissa mediataloissa, sekä sanomalehdissä että aikakauslehdissä on ensi ratkaisuna käynnistetty mittavat YT-neuvottelut. 

”Luotettavan tiedonvälityksen merkitys on erityisen tärkeää poikkeusoloissa. Sen tuottaminen on uhattuna ennen kaikkea mediamainonnan nopean vähentymisen vuoksi. Median toimintamahdollisuuksien turvaaminen edellyttää nyt poikkeuksellisia taloudellisia tukitoimia”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg perustelee.

Medialiitto ehdottaa, että Suomi ottaa käyttöön tilapäisen valtiontuen sanoma- ja aikakauslehtiä julkaiseville mediayrityksille.

”Jotta tuki ei vääristäisi yritysten välistä kilpailua, ehdotamme sen toteuttamista lehtitilauksista ja irtonumeromyynnistä maksettujen arvonlisäverojen palautuksena yrityksille tai vaihtoehtoisesti määräaikaisena paluuna arvonlisäveron nollaverokantaan.”

Toiseksi Medialiitto ehdottaa, että valtio palauttaa vastaavasti myös mediamyyntituloista maksettavat arvonlisäverot yrityksille vuoden ajalta.

”Tilapäistä tukea tarvitaan myös mainosrahoitteisille medioille, joiden tuottamat sisällöt ovat kuluttajille maksuttomia. Se koskisi kaikkia päätoimittajavastuulla toimivia medioita, joilla on mainostuloja. Näin tuki ulottuisi myös kaupunkilehtiin sekä yksityisiin radio- ja tv-kanaviin”, Holmberg toteaa.

Keskeisillä viranomaisilla on nyt oikeus velvoittaa medioita julkaisemaan valmiuslain soveltamista koskevia tiedotteita korvauksetta. Medialiitto kannustaa viranomaisia tukemaan luotettavan median toimintaedellytyksiä ostamalla informaatiolleen normaaliin tapaan mainostilaa ja -aikaa.

”Julkisilla varoilla kannattaa tukea vastuullisia medioita, jotka hoitavat erinomaisella tavalla riippumatonta tiedonvälitystä kriisitilanteessa. Jos mainostulot hiipuvat, ei kattavaa journalismiakaan ole varaa tuottaa”, Holmberg huomauttaa.