Oy Basso Media Ltd on tehnyt aiesopimuksen, jonka seurauksena yhtiön määräysvalta siirtyisi Bauer Media Holding Oy:lle. Bauer Media Holding Oy on saksalaisomisteisen Bauer Media Groupin Suomen yhtiöiden emoyhtiö.

Basso Media Oy harjoittaa tällä hetkellä radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa radioverkossa kolmella taajuusalueella. Nämä ovat taajuusalue 10 (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku), taajuusalue 22 (Helsinki, Kotka, Lappeenranta, Porvoo, Turku) ja Helsinki 4. Ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa 31.12.2029 saakka.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä ohjelmistotoimilupia. Muutos ei johda sellaiseen omistuksen keskittymiseen radiomarkkinoilla, jonka voitaisiin katsoa olevan haitallista ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden, sananvapauden toteutumisen tai erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta.