Koronaviruspandemian selkeimmät ja välittömät vaikutukset yritysten liiketoimintaan ovat olleet erilaiset häiriöt toimitusketjuissa. Tämä on johtanut myös suurten teknologiayritysten käyttämien laitosten ja tehtaiden sulkemiseen osittain tai kokonaan. Vaikka yrityksillä on myös varasuunnitelmia, koronaviruksen nopeasta leviämisestä johtuen on toisaalta vaikea määritellä, mille alueille vaikutukset kohdistuvat vähiten.

Maailmanlaajuinen pandemia on johtanut myös useiden teknologiatapahtumien peruuttamiseen tai siirtämiseen myöhempään ajankohtaan. Arvioiden mukaan peruuntumisista on jo aiheutunut välittömiä taloudellisia menetyksiä yli miljardin dollarin edestä. Helpotusta tilanteeseen on tuonut joidenkin konferenssien siirtäminen verkossa toteutettaviksi, mutta monille liiketoimintamahdollisuuksille on silti pitkälti jouduttu sanomaan hyvästit. Informaation vaihtaminen parhaiksi koetuista markkinointitoimintatavoista ei yksinkertaisesti luonnistu samalla tavalla virtuaalisesti kuin kasvotusten.

Koronavirus vaikuttaa myös mainontaan suunnattuihin varoihin – maailmanlaajuisen mediamainonnan kokonaiskulujen on uusimman ennusteen mukaan tänä vuonna arvioitu olevan 7 % enemmän kuin vuonna 2019, kun aiemmin luvuksi arvioitiin 7,4 %.

Pandemian vaikutukset mediamainonnan kokonaiskuluihin näkyvät monella tavalla:

Etenkin ne yritykset, joiden toimitusketjut ovat jollakin tavalla Kiinasta riippuvaisia, joutuvat taloudellisista syistä vähentämään mainontaan suunnattuja varoja. Esimerkiksi Amazonin mainosliiketoiminnan hidastuminen on jo nähtävissä, ja sama suuntaus voi pian ulottua myös muihin digitaalisiin käyttöympäristöihin.

Niissä maissa, joissa koronavirustartuntoja on paljon, kuluttajat ovat alkaneet vältellä julkisia kokoontumispaikkoja. Suuntaus vaikuttaa mitä luultavammin myös yritysten halukkuuteen mainostaa julkisilla paikoilla.

Yritysten mainontaan suunnattuihin varoihin ovat vaikuttaneet olennaisesti myös erilaisten julkisten yritystapahtumien ja -konferenssien peruuntuminen tai myöhempään ajankohtaan siirtäminen. Esimerkiksi Tokion kesäolympialaisten siirtäminen ensi vuoteen vähentää merkittävästi maailmanlaajuisia mainontaan käytettäviä varoja.

Digitaalisen median kulutus lisääntyy koronaviruksen myötä kautta linjan ihmisten viettäessä yhä enemmän aikaa kotona. Erilaisten tapahtumien peruutukset kannustavat markkinoijia tarttumaan hanakammin digitaalisiin vaihtoehtoihin.

Markkinoinnin tulee nyt keksiä erityisen luovia tapoja tarjota etänä asiakkaille räätälöityjä ja personoituja asiakaskokemuksia. Potentiaalia on myös virtuaalisina järjestettävissä tapahtumissa niiden skaalautuvuuden vuoksi. Useimmiten tapahtumamarkkinoinnin ydinkomponentti on sisällön jakaminen, oli kyse sitten uusista tuotteista tai uudesta liiketoimintastrategiasta. Sisällön jakaminen digitaalisesti joutuu uudelleen arvioinnin kohteeksi, ja strategioiden keskeisin huomio kiinnittyy potentiaalisen asiakkaan personoidun kokemuksen ylläpitämiseen koko ostopolun ajan. Samalla yritysten markkinointikampanjat räätälöidään pienempiä kohderyhmiä silmällä pitäen.