Huumo on toiminut oikeusministeriön määräaikaisena viestintäjohtajana kesäkuusta 2019 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt mm. ympäristöministeriössä viestintäpäällikkönä ja viestintäasiantuntijana sekä maa- ja metsätalousministeriössä tiedottajana. Huumo on opiskellut historiaa Helsingin ja Sussexin yliopistoissa.

Viestintäyksikkö vastaa oikeusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä. Yksikkö osallistuu myös oikeusministeriön hallinnonalan viestinnän kehittämiseen.