Palkintolautakunta kehuu sivuston artikkeleita, jotka käyvät tutkitulla tiedolla huuhaata vastaan. Sivusto on saavuttanut suuren suosion ja se toimii esimerkkinä uudenlaisesta kokeilusta journalistien ja asiantuntijoiden yhteistyöstä.

Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailu tukee ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassa.

Voittajat julkistettiin suorassa tv-lähetyksessä MTV3-kanavalla.

Vastalaake.fi tarjoaa kekseliäällä tavalla vastauksia lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin journalismin muodossa.

Se syntyi yhteishankkeessa, jolla haluttiin tukea ihmisten kykyä erottaa toisistaan tieto ja mielipiteet sekä arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta.

Sivustoa tuottanut Anne Tastula Kansanvalistusseurasta kannustaa erityisesti lääketieteen ammattilaisia olemaan asiantuntemuksensa kanssa esillä mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

– Terveysaiheet tulevat lähelle ihmistä ja kiinnostavat meitä kaikkia. Tutkittuun tietoon on helpompi nojata, jos asiantuntijat ovat helposti lähestyttäviä ja tietoa on saatavilla avoimesti ja yleistajuisella kielellä.

Tastula sanoo, että ihmisille pitäisi entistä enemmän valottaa arkitiedon ja tieteellisen tiedon eroa sekä tieteen kumulatiivista, kasautuvaa luonnetta eli sitä, että uusi tieto rakentuu jo olemassa olevan tiedon jatkoksi.

– Tärkeää on myös avata tutkimustiedon hierarkiaa. Näin uudet tiedot tai omat kokemukset osattaisiin laittaa oikeaan perspektiiviin.

KVS-säätiö on lähes 150 vuoden ajan tehnyt tutkittuun tietoon perustuvaa viestintää. Toimitusjohtaja Lauri Tuomi sanoo, että tutkimustiedon kansanomaistaminen on taitolaji.

– Tästä syystä tieteentekijöiden ja journalistien yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan luoda kaikkien ymmärtämää sisältöä. Uskon, että juuri tästä syystä saimme tämän tunnustuksen. Seuraavaksi mallia levitetään toisille tieteenaloille.

Vuonna 2019 päättyneessä hankkeessa koulutettiin Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistojen lääketieteen opiskelijoita muun muassa median toiminnasta, populaarista ja tarinallisesta kirjoittamisesta sekä potilaan dialogisesta kohtaamisesta.

Projektia tekivät yhteistyössä KVS ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) sekä professori Juhani Knuuti ja hankkeen aikana syntynyt Vastalääke-yhdistys. Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Vastalääke-sivuston työryhmään kuuluivat: Anne Tastula, Karoliina Knuuti ja Terhi Kouvo Kansanvalistusseurasta, professori Juhani Knuuti Turun yliopistosta, Merja Metsä-Heikkilä LSV:stä sekä lääketieteen opiskelijoita Turun, Helsingin ja Kuopion lääketieteellisistä tiedekunnista.