Viestintäjohtaja Päivi Väyrynen kertoo THL:n viestinnän tekevän tiivistä yhteistyötä asiantuntijoidensa kanssa, sillä kaiken lähtökohtana on luotettava sisältö.

– Meidän täytyy tietää, mitä on tulossa ja mitkä ovat päivän teemat. Teemme yhteistyötä eri kansallisten toimijoiden kanssa, jotta saavutamme kaikki mahdolliset kohderyhmät. THL on jatkuvassa vuorovaikutuksessa myös sosiaali- ja terveysministeriöön sekä sen hallinnonalan muihin laitoksiin.

Saako THL Väyrysen mielestä tarpeeksi tietoa koronavirukseen liittyen?

– Yleensä kohtuullisen hyvin, mutta tietysti päätöksenteko erityisesti kansallisia linjauksia koskien joskus kestää. Tämä on luonnollista, kun on kyse vaikeista ja suurista asioista, jotka vaikuttavat huomattavasti yhteiskunnan toimintaan, Väyrynen sanoo.

Väyrysen mukaan median paine on tällä hetkellä kova ja THL onkin osittain joutunut rajoittamaan haastattelujen antamista.

– Meillä on tällä hetkellä asiantuntijoiden haastattelutunti kerran päivässä. Asiantuntijoittemme pitää pystyä tekemään myös itse substanssityötä ja levätä. Resurssit ovat rajalliset.

Thl.fi-verkkopalvelu on myös hyvin kuormitettu, joten kapasiteettilisäyksistä ja muista muutoksista huolimatta verkkopalvelu avautuu välillä hitaasti.

Entä, jos Suomesta tulee epidemia-alue?

Koronavirukseen liittyy useita huolenaiheita, ja THL kokee tärkeäksi seurata kansalaisia askarruttavia kysymyksiä myös sosiaalisessa mediassa. Alussa lähtökohtana oli sosiaalisen median kattava seuraaminen ja tägäyksiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen. Väyrynen kertoo volyymin olevan nyt kuitenkin useita satoja tägäyksiä päivittäin, jolloin henkilöresurssit eivät enää riitä laajaan seurantaan ja vastaamiseen.

– Joitain vastauksia pitää myös miettiä pidempään, jos ne liittyvät linjauskysymyksiin tai niihin liittyvää tietoa ei vielä ole tarpeeksi. Google, Twitter ja FB ovat antaneet meille näkyvyyteen liittyvän erityisaseman.

Kun sairastumistapaukset lisääntyvät ja epidemia laajenee, lisääntyy myös viestinnän volyymi.

– Silloin sisällöt painottuvat uuden tilanteen mukaan. Perustana on kuitenkin tämänhetkiset kanavat ja formaatit, joista osa on vielä työn alla ja valmistuvat toivottavasti kaikki lähipäivinä, Väyrynen painottaa.

Resursseihin liittyvät ratkaisut ovat loppusuoralla.

– Suunnitelmamme on saada kaikki omat kanavat ja formaatit valmiiksi mahdollisimman pian. Epidemiatilanteessa luotettavan tiedot tulee olla kaikkien saatavilla, joten verkkopalvelun kuormankestävyys tärkeää. Sitä on vahvistettu viime päivinä.