Verohallinnolta voi pyytää valituskelpoisen päätöksen, jos journalistiseen tarkoitukseen toimitetut tiedot eivät ole riittäviä. Tämän jälkeen asiaan voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Verohallinto on antanut kansalaisille mahdollisuuden kieltää verotietojensa luovuttamisen tiedotusvälineille EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Missään muussa EU-maassa verotietoja ei saa luovuttaa medialle. Tietosuoja-asetusta Suomessa noudatetaan kauttaaltaan mallikelpoisesti, joten on todennäköistä, että verotietojen luovuttaminen medialle tiukkenee entisestäänkin, mikä on kansalaisten yksityisyyden suojan kannalta oikeudenmukainen menettely.

Medialiitto on perustellut julkaisuoikeutta journalistisilla tarkoitusperillä. Media tosiasiassa julkaisee tiedot ilman journalistista käsittelyä ilmaisessa hakukoneessa. Muun muassa Helsingin Sanomat välittää hakukoneessaan verkkosivuillaan koko maan osalta niiden henkilöiden verotiedot, jotka ylittävät 100.000 euroa. Kysymyksessä on siten kävijöiden houkuttelu verkkosivulleen eli kaupallinen markkinointi, eikä journalismi.