Liana Technologies teki ensimmäisen toimittajakyselyn joulukuussa 2017 ja sai vastauksia yli 600 journalistilta. Tänä vuonna vastaajien määrä oli vielä suurempi ja vastaukset olivat vertailukelpoisia Lianan tekemään edelliseen kyselyyn.

Yksi suurimmista muutoksista koski vastauksia kysymykseen “Milloin viimeksi käytit lehdistötiedotetta hyväksesi jutun teossa”. 35 % toimittajista oli käyttänyt lehdistötiedotteita työssään viimeisen 24 tunnin aikana, mikä oli lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa.

“Se, että lehdistötiedotteiden käyttö on lisääntynyt toimittajien keskuudessa, kertoo enemmän tiedotteiden merkityksestä journalistisessa työssä, kuin niiden kasvaneesta määrästä. On hyödyllistä sekä tiedotteen lähettäjälle että sen vastaanottavalle toimittajalle, että viestinnässä käytetään parhaita mahdollisia toimintatapoja – tarkoittaen ajantasaisia kontakteja ja oikeaa kohdennusta”, muistuttaa Liana Technologiesin viestintäasiantuntija Fanni Mäki.

Tiedotteen ajankohtaisuudella ja sillä, kuinka relevantti se on toimittajalle, oli vastausten perusteella suuri vaikutus siihen, lukevatko toimittajat sähköpostiin saapuneen tiedotteen vai eivät. Toimittajat vastaanottavat satoja sähköposteja päivässä ja joutuvat seulomaan niiden läpi löytääkseen itselleen kiinnostavimmat aiheet. 91 % journalisteista sanoi, että lehdistötiedotteen tekstin tulee olla selkeää ja ymmärrettävää ja 88 % sanoi, että tiedotteella tulee olla mielenkiintoinen otsikko.

Vastausten perusteella on koostettu opas, joka sisältää kymmenen käytännön vinkkiä toimittajilta.