Martti Soramäki, YTT, tarkastelee tutkimuksessaan Ylen historiaa sananvapauden näkökulmasta. Soramäen tutkimus Yleisradio 1926–2018. Sensuurin kohteesta sananvapausyhtiöksi julkaistiin 21.8.2019.

Tutkimus keskittyy Ylen toiminnan ja palveluiden puitteisiin sananvapauden näkökulmasta. Se käsittelee ensisijaisesti sananvapauden rakenteellisia ja toiminnallisia edellytyksiä, mutta myös esimerkinomaisesti sananvapauden käytännön toteutumista ja siihen liittyviä ongelmia.

Ylen kehitys nykyiseen asemaansa, jossa toimintaa ohjaavat laki Yleisradiosta, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, journalistin ohjeet, yhtiön sisäinen Ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettinen ohje, rakenteellinen ja toiminnallinen riippumattomuus sekä valtiontukisäännöt on ollut pitkä, monipolvinen ja vaiheittainen prosessi.

“Kukaan ei tähän mennessä ole tarkastellut Yleisradion sananvapautta näin pitkällä aikavälillä. Kehityskulku on selvä; yhteiskunta, arvot ja lainsäädäntö ovat muuttuneet radikaalisti näiden yli 90 vuoden aikana. Yleisradio on muuttunut sensuurin kohteesta sananvapautta toteuttavaksi julkisen palvelun mediaksi”, Martti Soramäki toteaa tutkimuksessaan.