Businessradio Finland Oyj ja Kevyt Kanava Oy ovat tahollaan tehneet aiesopimukset, joiden seurauksena yhtiöiden määräysvalta siirtyisi Sanoma Media Finland Oyj:lle.

Businessradio Finland Oy harjoittaa tällä hetkellä radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa radioverkossa kolmella paikkakunnalla. Ohjelmistotoimilupa on voimassa 31.12.2019 saakka. Tulevalle 1.1.2020 alkavalle toimilupakaudelle yhtiölle myönnettiin toimilupa kahdeksalle paikkakunnalle.

Kevyt Kanava Oy -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Radio Kajaus Oy, Pohjois-Savon viestintä Oy ja Etelä-Pohjanmaan viestintä Oy. Lisäksi yhtiö omistaa valtakunnallisen Aito Iskelmä Harju & Pöntinen -kanavan televisioverkossa.

Kevyt Kanava Oy:llä on 18 alueellista tai paikallista analogisen radioverkon ohjelmistotoimilupaa sekä yksi televisioverkkoon myönnetty radiotoimintaan oikeuttava ohjelmistotoimilupa. Toimiluvat ovat voimassa 31.12.2019 saakka. Vuoden 2020 alustava alkavalle radion toimilupakaudelle Kevyt Kanava Oy:lle myönnettiin yhdeksän toimilupaa.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä ohjelmistotoimilupia. Valtioneuvosto katsoo, että estettä haettujen määräysvallan muutosten hyväksymiselle ei ole, sillä määräysvallan muutos yhtiöissä ei johda ohjelmatarjonnan keskittymiseen radiomarkkinoilla.