Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa jatketaan 1.7.2021 saakka. Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kiellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 kuluttajien suojaamiseksi häiritseviltä markkinointikäytännöiltä. Kyseessä on kolmas kerta, kun puhelinmarkkinointikieltoa jatkettaan.

Tietosuojalautakunnan teleyrityksille myöntämät luvat käsitellä tiettyihin rikoksiin liittyviä henkilötietoja lakkasivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan 25.5.2018. Jatkossa teleyritykset saavat käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja itselleen, asiakkailleen tai toisille teleyrityksille aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi identiteettivarkauksista kansalaisille koituvia vahinkoja.