Chiara Valentini on opiskellut pr-toimintaa University of Udinessa, Italiassa. Tohtoriksi hän väitteli Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008, pääaineenaan yhteisöviestintä. Tällä hetkellä Valentini toimii viestinnän johtamisen apulaisprofessorina Aarhusin yliopistossa Tanskassa.

Valentini on ollut johtamassa useita tutkimusprojekteja. Hänen tutkimuksellisia erityisalueitaan ovat mm. viestinnän johtaminen, organisaatioviestintä, sosiaalinen ja digitaalinen media ja kriisiviestintä. Hän on myös ohjannut jatko-opiskelijoiden, maisteriopiskelijoiden ja kandidaattivaiheen opiskelijoiden opinnäytetöiden valmistumista.

Valentini on toiminut Public Relations Division of the International Communication Associationin, eli ICA:n, sihteerinä (2010-2012), varapuheenjohtajana (2013-2014) ja puheenjohtajana (2015-2016).

Viestinnän johtaminen edistää organisaation kannattavuutta ja toimintaa kehittämällä strategisesti mainetta ja sidosryhmäsuhteita. Viestinnän johtamiseen kuuluvat sisäinen työyhteisöviestintä sekä ulkoinen sidosryhmätyö jo tunnistettujen ja potentiaalisten sidosryhmien kanssa. Jyväskylän yliopistossa viestinnän johtamisen tutkimus painottuu dynaamisiin sidosryhmäsuhteisiin ja organisaation aineettomiin pääomiin, erityisesti digitaalisissa toimintaympäristöissä.