Adam Sanchez on nimitetty Sales Development Manageriksi 23.1.2018 alkaen vastuualueenaan myynnin tuki ja kehittäminen Ranskan markkina-alueelle.