Poistamispyyntö voi olla tulkittavissa tiedonvälitykseen kohdistuvaksi vaikutusyritykseksi ja siihen suostuminen voi olla toimituksellisen päätösvallan luovuttamista. Tämän vuoksi päätoimittajalla tulee aina olla painavat ja journalistisesti kestävät perusteet poistamispyyntöön suostumiselle ja asiasta voi päättää vain päätoimittaja.

JSN antoi kokouksessaan keskiviikkona 7.3. lausuman, joka selventää sitä, millä perusteilla tiedotusvälineet voivat poistaa verkossa julkaistuja sisältöjä.

JSN linjasi, että historiaa ei lähtökohtaisesti pidä hävittää esimerkiksi sen osalta, millaisissa tehtävissä henkilöt ovat aiemmin toimineet tai millaisia mielipiteitä he ovat esittäneet.

Lausumalle on koettu olevan tarvetta, koska tiedotusvälineiden saamat verkkosisältöjen poistopyynnöt ovat lisääntyneet. Tähän on vaikuttanut hakukoneiden käytön yleistyminen sekä keskustelu tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi.

Neuvosto painotti, että tiedotusvälineiden tulee tehdä julkaisupäätöksensä ja mahdolliset poistopäätöksensä hakukoneista riippumatta. Hakukoneyhtiöt ovat itse vastuussa toiminnastaan.

Journalistin ohjeita tulkitseva ja täydentävä lausuma verkkosisältöjen poistamisen periaatteista on luettavissa kokonaisuudessaan JSN:n verkkosivuilla