VENin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Laukkanen, joka työskentelee viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavana johtajana. MTL:ää VENissä edustaa Sari-Liia Tonttila.

– Neuvottelukunta otti viime kaudella kantaa erityisesti virheellisten käsitysten korjaamiseen viestinnässä. Kannanotoissa tulkitaan eettisiä ohjeita yleisellä tasolla. Taustajärjestöjen jäsenet voivat tuoda kysymyksiä luottamuksellisesti neuvottelukunnan tietoon. VEN ottaa myös oma-aloitteisesti pohdintaansa ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä, puheenjohtaja Rydenfelt toteaa.

Eettiset kysymykset ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa vahvasti esillä, samoin viestinnän jatkuvasti korostuva rooli. VEN ottaa kantaa sekä edistää ja pitää yllä keskustelua viestinnän etiikasta, ja puheenjohtaja osallistuu viestintäalan eettiseen keskusteluun omilla kommenteillaan.

– Neuvottelukunta tukee voimakkaasti kasvavaa viestintäalaa. Varsinkin uuden teknologian mahdollistamat uudet toimintatavat synnyttävät kokonaan uudenlaisia kysymyksiä. Yksittäisten viestintätekojen arvioinnin ohella VEN haluaa kiinnittää huomiota paremman viestintäkulttuurin pitkäaikaiseen kehittämiseen myös toimialan ulkopuolella, Rydenfelt jatkaa.

Noin 5 000 viestinnän ammattilaista on järjestöjensä kautta sitoutunut VENin ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin. Mukana ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL Viestintätoimistot sekä Julkisen alan tiedottajat ry JAT.

Neuvottelukunnassa on asiantuntijajäseniä ja järjestöjen nimeämiä henkilöjäseniä. Asiantuntijajäseniä ovat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, yliopistonlehtori Mats Bergman ja viestinnän kehittämiskonsultti Karoliina Nivari.

Taustajärjestöjen nimeämät jäsenet ovat viestintäjohtaja Kaisa Lipponen varajäsenenään viestintäjohtaja Veera Heinonen (ProCom), toiminnanjohtaja Siina Repo varajäsenenään kehittämispäällikkö Heta Koski (Viesti), vanhempi neuvonantaja Sari-Liia Tonttila (MTL Viestintäjaos) sekä viestintäpäällikkö Anna-Leea Hyry varajäsenenään viestintäpäällikkö Sari-Leena Lund (JAT).

Neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 2015, jolloin se laati nykyiset Viestinnän eettiset ohjeet. Ensimmäisenä VENin puheenjohtaja toimi professori Elisa Juholin.