Tiedot pohjautuvat kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot. Uutena mediana kokovuositilastoon lisättiin Messumedia, johon investoitiin viime vuonna 45 miljoonaa euroa.

Mainonnan panostukset laskivat painetuissa medioissa sekä televisioissa. TV mainonnan trendiin vaikutti mm. kaupan, elintarvikkeiden ja kosmetiikan toimialojen vähentyneet investoinnit. Muissa mediaryhmissä päästiin jo hyvään kasvuvauhtiin. Erityisesti mainonta kasvoi elokuvissa ja ulkomainonnan välineissä. Panostukset sähköisiin medioihin ovat nyt 56 % mainonnan kokonaisinvestoinneista.

Kantar TNS:n kuukausittaisen mediaseurannan mukaan vähittäiskaupan osuus mainonnan määrästä on edelleen merkittävä 23 %, mutta osuus on pienentynyt 2-prosenttiyksikköä laskeneiden panostusten myötä. Finanssiala oli harvoja toimialoja, joissa investoitiin mediamainontaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Brändimainonnan osuus mediamainonnan kokonaisuudesta on 62 %, sen pysytellessä vuoden 2016 tasolla. Luokitellun mainonnan osuus oli 15 % vuonna 2017.