Julkisen sanan neuvosto JSN päätti kokouksessaan 24.1.2018, että se alkaa laatia kannanottoa, jossa selvennetään yleisellä tasolla kysymystä siitä, voiko journalisti missään tilanteessa rikkoa lakia sananvapauden nimissä. Kannanotossa otetaan yleisellä tasolla kantaa myös siihen, voiko journalisti julkaista tietoja salaisiksi määritellyistä asiakirjoista.

Neuvosto käsittelee kysymystä laajasti ja huomioi myös historiallista ja kansainvälistä näkökulmaa. Kannanottoa varten pyydetään lausuntoja alan asiantuntijoilta.

Annan puolestani nyt lausunnon lupaa kysymättä. Jokaisen kansalaisen on noudatettava lakia kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Siitä ei voi olla mitään epäselvyyttä, ei varsinkaan journalisteille, joilla on laajasti ottaen julkisen ammattinsa takia erityisen suuri velvollisuus olla kuuliaisia ja oikeudentuntoisia. JSN voisi lopettaa asian käsittelyn tähän.

Neuvosto sai näitä kysymyksiä koskevan kannanottopyynnön sen seurauksena, että Helsingin Sanomat julkaisi 16.12.2017 puolustusvoimien viestikoekeskusta käsittelevän jutun, jossa käytettiin salaisiksi leimatuista asiakirjoista saatuja tietoja. Neuvosto ei kuitenkaan käsittele kyseistä artikkelia kannanotossaan, vaan ottaa kysymyksiin kantaa ainoastaan yleisellä tasolla.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.