Yle kehittää linkittämistä yhtiön ulkopuolisille verkkosivuille, kuten suomalaisten kaupallisten mediayhtiöiden verkkopalveluihin. Yle tekee linkittämisestä osan uutisten verkkojournalismia ja seuraa tämän tavoitteen toteutumista säännöllisesti. Myös linkittämistä Ylen omiin sisältöihin parannetaan.

Ylen tavoite on löytää ja tarjota uutisissaan suomalaisille laadukkaita linkkejä kotimaisiin ja ulkomaisiin lähteisiin. Lähteet voivat olla mediasivustojen lisäksi myös muita sivustoja. Linkittämisen kriteerinä on ensisijaisesti lähteen luotettavuus. Lisäksi lähteiden pitää olla asiaankuuluvia, lisäarvoa tuovia ja journalistisesti perusteltuja.

“Tekemämme linjaus on ennen kaikkea uutisia seuraavien suomalaisten etu. Autamme uutisyleisöä löytämään paremmin heitä kiinnostavat hyvät sisällöt. Toiseksi tämä on teko, jolla Yle avaa uutta yhteistyötä suomalaisten mediatalojen kanssa”, sanoo Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vt. johtaja Marit af Björkesten.

Ylen yhteistyö suomalaisten mediatalojen kanssa liittyy Arto Satosen työryhmän raportin muotoiluun, jossa esitetään, että Ylen tulisi sille asetettujen tavoitteiden edistämiseksi pyrkiä yhteistyöhön muiden tiedotusvälineiden kanssa, kunhan se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista.

Yle arvioi linkittämisen onnistumista ja hyötyjä vuosittain.

Ylen hallintoneuvosto käsitteli kokouksessaan 24.10. linkityksen periaatteet. Näitä periaatteita edellytettiin aiemmin hallintoneuvoston toteuttamassa alueellisten verkkouutisten ennakkoarvioinnissa.