Valtiotieteen maisteri Karoliina Partanen (40) on nimitetty Kesko-konsernin viestintäjohtajaksi 1.11.2017 alkaen. Partanen on toiminut aiemmin Keskon päivittäistavarakaupan viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Ennen Keskoon siirtymistään Partanen työskenteli Metsossa globaaleissa viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä viestintäkonsulttina Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerissa.

Valtiotieteiden maisteri Eeva Salmenpohja (38) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin yhteiskuntasuhteet 1.11.2017 alkaen. Ennen siirtymistään Keskon palvelukseen 1.2.2017 Salmenpohja toimi perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajana sekä työvoima- ja koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävissä Akavassa ja Suomen Ekonomiliitossa.

Sekä Partanen että Salmenpohja raportoivat tehtävissään pääjohtaja Mikko Helanderille.

”Nimitykset heijastavat K-ryhmän ja Keskon panostusta entistä aktiivisempaan ja vuorovaikutteisempaan viestintään ja sidosryhmäsuhteiden hoitoon sekä K-ryhmän rooliin yhteiskunnallisena toimijana. On hienoa saada Karoliina Partanen ja Eeva Salmenpohja mukaan ydintiimiini. He tuovat kokemuksillaan ja taustoillaan juuri sitä osaamista, jota uudistuva K-ryhmä tarvitsee tulevaisuuden monisäikeisessä viestintäympäristössä”, kertoo pääjohtaja Mikko Helander.