Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi Ylen uuden strategian 24.10.2017. Kesällä uudistetun Yle-lain mukaan hallintoneuvosto päättää yhtiön strategiasta. Hallintoneuvosto toteutti strategiaprosessin yhteydessä myös asiantuntijoiden kuulemisen

Ohjelmahankintoja ja palveluostoja yhtiön ulkopuolelta lisätään 30–35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Suurin osa näistä kohdistuu draamaan ja asiasisältöihin. Myös tuotantopalveluja hankitaan jatkossa enemmän ulkoa.

Yleisradiolain mukaan Ylen tulee tarjota julkisen palvelun sisältöjä monipuolisesti ja kattavasti jokaisen saataville. Strategian mukaan palveluita voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti.

Yle toimii kahdella kotimaisella kielellä ja tuottaa myös saamelaisten ja muiden vähemmistöjen ja erityisryhmien palveluita. Laaja julkisen palvelun tehtävä luo edellytykset sille, että Yle voi tukea moniäänistä yhteiskuntaa ja eri väestöryhmien tasavertaista osallisuutta julkisuuteen ja yhteiseen keskusteluun.

Yle on ohjelmatoiminnassaan poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton. Yle edistää sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta. Ylen tehtävänä on myös tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta, strategiassa todetaan.