Mainosbarometrissa kysyttiin ensimmäistä kertaa vaikuttajamarkkinoinnin käytöstä. Siinä yritykset lähestyvät kohderyhmiään näille relevanttien vaikuttajien, esimerkiksi bloggaajien, tubettajien tai urheilijoiden kautta. Vaikuttajamarkkinoinnin saldoluku on 74.

Tuoreen Mainosbarometrin ensi vuoden saldoluku on 53. Mainostajien Liiton jäsenten markkinointiviestinnän aikeissa ei ole nähty näin korkeita lukemia tällä vuosituhannella. Kuluvana syksynä kukkaronnyörejä vielä kiristetään, mutta optimismi on vallalla, kun seuraavan vuoden investoinnit ovat kyseessä.

Suhdanteita kuvaavan Mainosbarometrin vastaajista 55 prosenttia aikoo lisätä markkinointiviestinnän investointejaan ensi vuonna ja vain kaksi prosenttia vähentää niitä. Aiemmalla tasolla pysyy 43 prosenttia. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on siten 53.

– Erittäin tyytyväisellä mielellä katson lukuja, jotka kertovat siitä, että markkinoinnin arvostus on nousussa ja se nähdään väylänä kasvuun. Tämä on toivottavasti se käännekohta, jossa lamanjälkeinen mainosbudjettien vyönkiristäminen loppuu ja markkinointi otetaan strategisena investointina eikä vain kulueränä. Tekninen edelläkävijyys tuo vain hetken helpotuksen, mutta pitkäjänteinen brändin rakentaminen tuo jatkuvaa kilpailuetua, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Vuonna 2018 verkkomedian kokonaisinvestoinneissa odotetaan jälleen reipasta kasvua (saldoluku 84). Display- ja hakumainonnan lisäksi panostetaan etenkin ostettuun mainontaan sosiaalisessa mediassa, jonka lukema on 75. Myös sähköposti- ja mobiilimarkkinointiin uskotaan edelleen (saldot 47 ja 65).

Mainostajien oman median kasvu ei osoita hyytymisen merkkejä. Omat verkkopalvelut ovat keskeisessä asemassa (saldo 82). Myös oma blogi (50) ja eri somekanavat ovat suosiossa.

Yhteistyökumppaneiden valinnassa näkyy toimenpiteiden keskittyminen verkkoon. Vastaajat aikovat lisätä ostojaan etenkin digitoimistoilta (saldo 26). Myös viestintä- ja mainostoimistot voivat odottaa lisää toimeksiantoja (saldoluvut 20 ja 19).