JSN käsittelee tiedotusvälineiden toiminnasta tehtyjä kanteluita, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.

Yleisön edustajat eivät saa olla ammattitoimittajia eivätkä median palveluksessa. Heiltä odotetaan kuitenkin hyvää median tuntemusta ja aktiivista tiedotusvälineiden seurantaa. Tehtävä vaatii hyvää eettistä harkintakykyä ja kykyä perustella mielipiteitään. Lisäksi arvostamme jonkin erityisalan, kuten lastensuojelun, terveydenhoidon, tutkimuksen, koulutuksen, ihmisoikeus- tai turvallisuuskysymysten tuntemusta. Yleisöjäsenten valinnassa pyritään maantieteelliseen kattavuuteen.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2017 palkkio on 50 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse 31.10.2017 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen(at)jsn.fi. Lisätietoja verkkosivuilta www.jsn.fi tai JSN:n toimistosta, puhelin 09 1357 494 maanantaista perjantaihin kello 10 – 12.