”Televisio on vahva tunnemedia, jonka avulla tavoitetaan isoja massoja nopeasti. Jatkossa tarjoamme mainostajalle tarpeiden mukaan houkuttelevat kohdeyleisöt heidän kiinnostusalueensa huomioiden. Mainostajalle tämä merkitsee vaikuttavuuden kasvua”, sanoo myyntijohtaja Karri Ahonen.

Datalla rikastettu mainonta tarjoaa uusia mahdollisuuksia televisiomainonnalle. Kun kohdeyleisöstä on parempi ymmärrys, voidaan tietoa hyödyntää jo esimerkiksi mainoksen luovassa suunnittelussa. Mainostaja voi hyödyntää uusia kiinnostuksen kohderyhmiä spottimainonnan lisäksi myös luovissa ratkaisuissa.

”Otetaan esimerkkinä autotoimialan asiakkaat, jotka ovat perinteisesti kohdentaneet iän ja sukupuolen mukaan vanhemmalle mieskohderyhmälle. Nyt heillä on valittavanaan kohderyhmä, jotka ovat itse ilmaisseet kiinnostuksensa autoiluun. Uskomme että mainonta puree paremmin”, toteaa Ahonen.

”Ymmärrys TV-katsojasta nousee datan avulla uudelle tasolle. Kampanjan vaikuttavuus paranee, kun päästään puhuttelemaan tarkemmin rajattua yleisöä heidän kiinnostusalueensa mukaan. Nyt lanseerattavat kohderyhmät ovat vain alkusoittoa datalla rikastetussa TV-mainonnassa. Tulemme esittelemään lisää dataan pohjautuvia ratkaisuja, joilla mainostaja saa TV-kampanjoista enemmän irti”, Ahonen sanoo.