Viestintätoimistot investoivat nyt eniten digitaalisen viestintään, koska se tuo parhaat tulokset, toteaa ICCOn toimitusjohtaja Francis Ingham.

Toinen tärkeä kasvualue on public affairs eli yhteiskuntasuhteisiin liittyvä viestintä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista toimistoista odottaa yhteiskuntasuhteiden merkityksen kasvua, koska brändit eivät voi rakentaa liiketoimintaansa ilman syvää ymmärrystä politiikasta, agressiivisista markkinoista, sosio-kultuurista sekä Aasian maiden markkinoiden yksityiskohdista, toteaa Avian Median toimitusjohtaha Nitin Mantri raportissa.

ICCO Global Summit järjestetään vuosittain eri maissa. Aikaisemmin ICCOa ovat isännöineet Oxford, Milano, New Delhi, Pariisi ja Lissabon. Suomessa tapahtuman järjestelyistä vastaa Ahjo Communications Oy:n Sari-Liia Tonttila, joka toimii MTL-Viestintätoimistojen hallituksen puheenjohtajana.

ICCO (International Communications Consultancy Organisation) on kansainvälinen viestintätoimistojen kattojärjestö, joka toimii viestintätoimistojen äänenä ympäri maailman. ICCO:n verkostoon kuuluu yrityksiä 48 maasta Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa. Yhteensä nämä yritykset ja yhtymät edustavat yli 2500 viestintätoimistoa.